Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
630 postów 11514 komentarzy

interesariusz

interesariusz z PL - cóż to może znaczyć ? .

Wojna domowa na Ukrainie 6.12.2014r

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Do kogo przyjdzie Mikołaj?

Może do banderowców ?

Okrążenie przez NATO, wspierany przez USA przewrót na Ukrainie, Próby wykorzystania porozumień z Unią Europejską do wprowadznia sił NATO na Ukrainę na rosyjską granicę, doktryna wyprzedzającego ataku nuklearnego, całokształt polityki USA zmierzający do zastąpienia dyplomacji brutalną siłą.

Projekt rezolucji kongresu 758 idzie jeszcze dalej. b.3cdn.net/kucinich/a8bb3ba91389f98e95_pym6iikbh.pdf

Tekst przyjęty www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text

Glogal Research
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjęcie tego aktu (758) przez izbę reprezentantów 4 grudnia (głsowanie w senacie w toku) zapala prezydentowi USA zielone światło do zainicjowania, bez aprobaty kongresu, militarnej konfrontacji z Rosją.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakże inaczej brzmiało orędzie Putina, też z 4 grudnia.

KOMENTARZE

 • Fajnego Dnia i wieeelu prezentów!!!
  http://m.onet.pl/_m/a147e7d8cb511b97679e3c4e930847fa,62,19.jpg
 • Konwój z pomocą Donbasowi organizowany przez Striełkowa!!
  http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.odnoklassniki.ru%2Finternetop%2Ftopic%2F63066940189468&post=-72322987_58910
 • @trojanka 10:05:39
  tłumaczenie!!!
  Dziś wieczorem załadowany wóz z pomocą mieszkańców Donbasu. Dziś i jutro wyjeżdżamy na drogę. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli i nadal uczestniczyć w pomocy osobom dotkniętym przez wojnę. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować dostawę towarów, dla wszystkich tych, którzy wspierają i informacji finansowych. Tylko razem, razem, razem możemy pomóc ludziom przetrwać w obecnej trudnej sytuacji i ustalić nowe życie! Nie idź w dół raz w kawiarni - zostaną zapisane czyjeś życie! Dla tych, którzy chcą pisać i może pomóc w sieci społecznych: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004256316278 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008161637742 http: / /vk.com/broker1983 http://ok.ru/profile/562814309217 i
  e-mail lub zadzwoń do +7 helic25@mail.ru 916 635-90-41, + 7968-811-82-88.
  Szczegóły dotyczące transferu funduszy: Mapa Sbierbank Rosji: 4276 8402 2335 3242 Konto QIWI: +79166359041 Do pomocy z zagranicy, przyjętych przekazów Western Union i Money Gram - za to pisać prywatne wiadomości w społecznej. sieci lub e-mail.
  Również nie jest PayPal. Wyślij prywatną wiadomość lub mail, jeżeli ktoś jest bardziej wygodne przez nią (nie są publicznie dostępne, ponieważ niemal natychmiast zablokować). Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy nie pozostał na uboczu! PS repost duża pomoc i swój osobisty wkład do wspólnego dobra sprawy!
 • Senator Mc Cain pochwalił Kijów za wstrzymanie wypłaty emerytur
  i świadczeń mieszkańcom Donbasu!!http://www.segodnia.ru/news/152953
 • interesariusz -> trojanka @10:44:06
  pozdrawiam,

  Oby nasza Królowa uchroniła nas od najgorszego. Tylko w niej nadzieja.
 • CENZURA REPRESYJNA !
  Dyktatura Parchatu -> Cenzura Represyjna -> Neon24

  "Jeśli wierzysz w wolność słowa, to wierzysz w wolność głoszenia poglądów, które ci się nie podobają. Goebbels był zwolennikiem wolności wygłaszania poglądów, które mu się podobały. Stalin też. A jeśli ty jesteś za wolnością słowa, to znaczy to, że jesteś za wolnością wygłaszania dokładnie tych poglądów, których nienawidzisz. (Noam Chomski)"
 • KOTY
  Dedykacja:
  "Wolę koty niż psy, a to dlatego, że nie ma kotów policyjnych."
  (Jean Cocteau, 1889-1963)
 • EINSTEIN...
  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/albert-einstein-dlaczego-socjalizm

  Albert Einstein

  Czy jest wskazane, aby ktoś nie będący ekspertem w kwestiach gospodarczych i społecznych wyrażał poglądy na temat socjalizmu? Z kilku powodów uważam, że jest.
  EKONOMIA I SOCJALIZM

  Rozważmy to zagadnienie najpierw z punktu widzenia wiedzy naukowej. Zdawać by się mogło, że nie ma zasadniczych różnic metodologicznych między astronomią a ekonomią: uczeni w obu tych dziedzinach dążą do odkrycia ogólnie akceptowanych praw dla wyodrębnionego zespołu zjawisk, aby wzajemne powiązania między tymi zjawiskami uczynić maksymalnie zrozumiałymi. W rzeczywistości takie metodologiczne różnice jednak istnieją. Odkrycie ogólnych praw w dziedzinie ekonomii jest utrudnione, ponieważ na obserwowane zjawiska gospodarcze mają wpływ liczne czynniki, które trudno z osobna ocenić. W dodatku, doświadczenia zgromadzone od początku tak zwanego cywilizowanego okresu historii ludzkości są, jak powszechnie wiadomo, obarczone wpływem czynników bez wątpienia nie wyłącznie ekonomicznych w swym charakterze.

  Na przykład, większość mocarstw w historii zawdzięczało swe istnienie podbojom. Ludy podbijające czyniły się, w porządku prawnym i gospodarce, klasami uprzywilejowanymi podbitego kraju. Nigdzie nie udało się nam naprawdę przezwyciężyć tego, co Veblen(1) nazwał “grabieżczą fazą” rozwoju ludzkości. Obserwowalne fakty gospodarcze należą do tej fazy i prawa, jakie możemy z nich wywieść, nie znajdują zastosowania do innych faz. Ponieważ prawdziwym celem socjalizmu jest właśnie przejście poza grabieżcze stadium rozwoju ludzkości, ekonomia w jej obecnym stanie nie może nam dużo powiedzieć o socjalistycznym społeczeństwie przyszłości.

  Socjalizm zmierza ku celowi społeczno-etycznemu. Nauka nie może jednak tworzyć celów, ani tym bardziej wpajać ich ludziom; może ona, co najwyżej, dostarczać środki do ich osiągania. Same zaś cele wskazywane są przez osobowości o szlachetnych ideałach etycznych i - jeśli tylko cele te nie są chybione, lecz ważkie i żywe - przyjmowane są i realizowane przez wielu ludzi, którzy, wpół nieświadomie, określają powolną ewolucję społeczeństwa.

  Z tych powodów powinniśmy uważać, aby nie przeceniać nauki i naukowych metod w kwestii ludzkich problemów. Nie powinniśmy też zakładać, że tylko eksperci mają prawo wypowiadać się na temat organizacji społeczeństwa.
  SPOSÓB WYJŚCIA Z KRYZYSU SPOŁECZNEGO?

  Od pewnego czasu podnoszą się liczne głosy twierdzące, że ludzka społeczność przechodzi kryzys, że jej stabilność została poważnie zachwiana. Charakterystycznym dla takiej sytuacji jest to, że jednostki należące do danej grupy, niezależnie od jej wielkości, są obojętne lub nawet wrogie wobec niej.

  Aby to zilustrować, pozwolę sobie wspomnieć tu pewne osobiste doświadczenie. Rozmawiałem niedawno z inteligentnym i miłym mężczyzną o niebezpieczeństwie następnej wojny, która w moim przekonaniu poważnie zagroziłaby istnieniu ludzkości, oraz stwierdziłem, że tylko organizacja ponadnarodowa mogłaby nas przed nią uchronić. Wtedy mój gość spytał, bardzo spokojnie i chłodno: “Dlaczego sprzeciwia się pan tak gorąco zniknięciu ludzkiego gatunku?” Jestem pewien, że jeszcze sto lat temu nikt nie wypowiedziałby czegoś takiego tak lekko. Są to słowa człowieka, który na próżno starał się osiągnąć wewnętrzną równowagę i w zasadzie stracił już nadzieję, że mu się to uda. Co jest tego przyczyną? Czy jest jakieś wyjście?
  SPOŁECZEŃSTWO I JEDNOSTKI

  Człowiek jest istotą indywidualną i jednocześnie społeczną. Jako istota indywidualna, stara się on chronić istnienie swoje i swoich najbliższych, zaspokajać swe osobiste pragnienia i rozwijać swe wrodzone zdolności. Jako istota społeczna, zabiega on o uznanie i sympatię swych pobratymców, pragnie uczestniczyć w ich rozrywkach, pocieszać ich w ich smutkach i poprawiać warunki ich życia. Tylko istnienie tych różnych, często sprzecznych, dążeń tłumaczy specyficzny charakter człowieka, a ich konkretna kombinacja określa stopień, w którym dana jednostka może osiągnąć wewnętrzną równowagę i wnieść wkład w kondycję społeczeństwa. Całkiem możliwe, że względna siła tych dwóch popędów jest w zasadniczym stopniu ustalona dziedzicznie. Jednak osobowość, która ostatecznie powstaje, jest w znacznej mierze ukształtowana przez takie czynniki, jak otoczenie, w którym człowiek się znalazł w okresie swego rozwoju, strukturę społeczeństwa, w którym dorasta, tradycje tego społeczeństwa, oraz sposób, w jaki ocenia ono różne typy zachowania. Abstrakcyjne pojęcie “społeczeństwo” jest dla pojedynczego człowieka sumą jego pośredniego i bezpośredniego stosunku do jemu współczesnych, oraz do wszystkich ludzi z minionych pokoleń. Człowiek jest zdolny do samodzielnego myślenia, odczuwania, wysiłku i pracy. Jednak w swoim istnieniu fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym zdany jest on tak bardzo na społeczeństwo, że nie sposób o nim myśleć, czy go zrozumieć, poza ramami społeczeństwa. To właśnie społeczeństwo dostarcza człowiekowi pożywienie, ubranie, schronienie, narzędzia pracy, język, formy myśli i większą część treści tych myśli. Jego życie czynią możliwym praca i dokonania wielu milionów żyjących wcześniej i obecnie, ukrytych za słowem “społeczeństwo”.
  ADAPTACJA DO ZIEMSKIEJ SPOŁECZNOŚCI

  Człowiek otrzymuje w momencie narodzin, drogą dziedziczenia, konstytucję biologiczną, którą musimy uznać za stałą i niezmienną, a w której skład wchodzą też naturalne popędy charakterystyczne dla rodzaju ludzkiego. W ciągu swego życia człowiek nabywa również konstytucję kulturową, którą przejmuje od społeczeństwa poprzez komunikację i wiele innych dróg wpływu. Zachowanie społeczne istot ludzkich może się znacznie różnić, zależnie od dominujących wzorców kulturowych i rodzajów organizacji społeczeństwa. Na tym właśnie mogą oprzeć swe nadzieje ci, którzy zabiegają o poprawę doli człowieka. Ludzie nie są skazani, mocą swojej konstytucji biologicznej, na to, aby wzajemnie się wyniszczać, czy być na łasce okrutnego, sobie samemu narzuconego losu. Gdy zadajemy sobie pytanie, jak należy zmienić strukturę społeczeństwa i kulturowe przyzwyczajenia człowieka, aby życie ludzkie uczynić maksymalnie satysfakcjonującym, powinniśmy stale być świadomi, że istnieją pewne czynniki, których nie jesteśmy w stanie zmodyfikować. Jak już wspomniano, natura biologiczna człowieka praktycznie nie poddaje się zmianom. Poza tym, postęp techniczny i procesy demograficzne kilku ostatnich stuleci stworzyły warunki, które zagościły tu na stałe. Na obszarach stosunkowo gęsto zamieszkanych absolutnie niezbędny jest podział pracy i wysoce scentralizowany aparat produkcji. Dawno minęły czasy, które teraz wydają się tak idylliczne, kiedy jednostki czy stosunkowo małe grupy mogły być zupełnie samowystarczalne. Stwierdzenie, ze ludzkość stanowi teraz ziemską społeczność produkcji i konsumpcji jest tylko niewielką przesadą.
  ZASADNICZY KRYZYS NASZYCH CZASÓW

  Mogę teraz w skrócie przedstawić to, co moim zdaniem stanowi zasadniczy kryzys naszych czasów. Dotyczy on stosunku jednostki do społeczeństwa. Jednostka jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek świadoma swojej zależności od społeczeństwa. Jednak nie odczuwa ona tej zależności jako atutu, jako organicznej więzi, jako ochronnej siły, lecz raczej jako zagrożenie dla swoich naturalnych praw, czy wręcz dla swojego ekonomicznego bytu. Co więcej - jej pozycja w społeczeństwie sprawia, że jej egoistyczne popędy są stale wzmacniane, podczas gdy skłonności społeczne, z natury słabsze, stopniowo zanikają. Wszystkie istoty ludzkie, bez względu na swoją pozycję w społeczeństwie, cierpią na ów proces zaniku instynktów społecznych. Będąc nieświadomymi więźniami własnego egoizmu, czują się zagrożone, samotne i pozbawione prostej i naturalnej radości życia.

  Człowiek może odnaleźć sens życia, jakkolwiek krótkie jest ono i pełne niebezpieczeństw, tylko poświęcając się społeczeństwu. Gospodarcza anarchia społeczeństwa kapitalistycznego w jego obecnym kształcie jest moim zdaniem prawdziwym źródłem zła. Widzimy przed sobą ogromną społeczność producentów, której członkowie nieustannie usiłują pozbawić się nawzajem owoców swej wspólnej pracy - nie silą, lecz ogólnie rzecz biorąc zgodnie z legalnie ustanowionymi regułami. W związku z tym ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że środki produkcji - to znaczy cała zdolność produkcyjna potrzebna do wytwarzania towarów konsumpcyjnych, jak i dodatkowych towarów inwestycyjnych, może prawnie być - i w przeważającym stopniu jest - prywatną własnością jednostek.
  ROBOTNICY I KAPITALIŚCI

  Dla uproszczenia nazywał będę niżej “robotnikami” wszystkich tych, którzy nie są współwłaścicielami środków produkcji - choć nie jest to zwyczajowe rozumienie tego pojęcia. Właściciel środków produkcji może kupić pracę robotnika. Posługując się środkami produkcji, robotnik wytwarza nowe towary, które stają się własnością kapitalisty. Zasadniczym elementem tego procesu jest stosunek między tym, co robotnik wytwarza, a tym, co w zamian otrzymuje - w kategoriach wartości rzeczywistej. Tak dalece jak układ pracy jest “dobrowolny”, wysokość wynagrodzenia robotnika jest warunkowana nie rzeczywistą wartością produkowanych przezeń towarów, lecz jego minimalnymi potrzebami i zapotrzebowaniem kapitalisty na siłę roboczą w stosunku do liczby robotników rywalizujących o pracę. Ważne jest zrozumienie, że nawet w teorii wypłata robotnika nie jest zdeterminowana rzeczywistą wartością jego produktu. Prywatny kapitał koncentruje się w rękach nielicznych ludzi, częściowo z powodu rywalizacji wśród kapitalistów, a częściowo dlatego, że rozwój techniczny i rosnące rozbicie świata pracy stymulują powstawanie większych jednostek produkcji kosztem mniejszych. Rezultatem tych procesów jest powstanie oligarchii prywatnego kapitału, nie poddającej się skutecznej kontroli nawet demokratycznie zorganizowanego społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego, ze członkowie ciał legislacyjnych są wybierani przez partie polityczne, w dużej mierze finansowane lub w inny sposób sterowane przez prywatnych kapitalistów, którzy w praktyce izolują elektorat od legislatury. W konsekwencji, reprezentanci ludu niewystarczająco chronią interesów upośledzonych warstw społeczeństwa. Co więcej, w obecnych warunkach prywatni kapitaliści nieuchronnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, główne źródła informacji (prasę, radio, edukację). Indywidualnemu obywatelowi jest zatem bardzo trudno dojść do obiektywnych wniosków i zrobić mądry użytek ze swoich praw politycznych. W większości przypadków jest to zaś wręcz niemożliwe.
  PRYWATNA WŁASNOŚĆ DLA ZYSKU

  Sytuacja panująca w gospodarce opartej na prywatnej własności kapitału charakteryzuje się więc dwiema głównymi zasadami: po pierwsze, środki produkcji (kapitał) są prywatne, a ich właściciele rozporządzają nimi wedle swego uznania; po drugie, układ pracy jest dobrowolny. Oczywiście, nie ma czegoś takiego, jak społeczeństwo czysto kapitalistyczne w tym sensie. Trzeba w szczególności uwzględnić to, że robotnikom udało się, drogą długiej i ciężkiej walki politycznej, osiągnąć nieco korzystniejszą formę “dobrowolnego układu pracy” dla niektórych z nich. Jednak ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsza gospodarka nie różni się znacznie od “czystego” kapitalizmu. Produkcja odbywa się dla zysku, a nie dla spożytkowania. Nie ma gwarancji, że wszyscy zdolni i chętni do pracy znajdą zatrudnienie; niemal zawsze istnieje “armia bezrobotnych”. Robotnik lęka się stale utraty pracy. Ponieważ bezrobotni i nisko opłacani nie tworzą zyskownego rynku, produkcja towarów konsumpcyjnych jest ograniczona, a konsekwencją jest wielki niedostatek. Postęp techniczny skutkuje często zwiększeniem bezrobocia, zamiast zmniejszeniem obciążenia pracą dla wszystkich. Motyw zysku, połączony z rywalizacją między kapitalistami, jest odpowiedzialny za niestabilność gromadzenia i użycia kapitału, prowadząca do coraz głębszych kryzysów. Nieograniczona konkurencja powoduje ogromne marnotrawstwo pracy i okaleczenie społecznej świadomości jednostek, o którym wspomniałem wcześniej. Owo okaleczenie świadomości jednostek uważam za najgorsze zło kapitalizmu. Cały nasz system edukacyjny skażony jest tym złem. Uczniom wpaja się stale postawę przesadnej rywalizacji i uczy się ich czczenia sukcesu w ramach przygotowania ich do przyszłej kariery.
  SOCJALIZM JEST WYJŚCIEM Z KRYZYSU

  Jestem przekonany, że jest tylko jeden sposób wyeliminowania całego tego zła, a mianowicie stworzenie gospodarki socjalistycznej i systemu edukacyjnego ukierunkowanego na cele społeczne. W takiej gospodarce, środki produkcji są w posiadaniu samego społeczeństwa, a wykorzystywane są w sposób planowy. W gospodarce planowej, która dostosowuje produkcję do potrzeb społeczności, rozdzielano by pracę pomiędzy wszystkich mogących pracować, oraz zagwarantowano by wszystkim ludziom środki egzystencji. Edukacja jednostki, poza wzmacnianiem jej wrodzonych zdolności, zmierzałaby ku rozwinięciu w niej poczucia odpowiedzialności za innych, zamiast gloryfikować władzę i sukces w naszym obecnym społeczeństwie.

  Niemniej jednak trzeba pamiętać, że gospodarka planowa to jeszcze nie socjalizm. Może jej bowiem towarzyszyć całkowite zniewolenie jednostki. Dojście do socjalizmu wymaga rozwiązania nadzwyczaj trudnych problemów socjo-politycznych. Jak, w obliczu daleko idącej centralizacji władzy politycznej i gospodarczej, zapobiec wszechwładzy biurokracji? Jak bronić praw jednostki i tym samym zapewnić demokratyczną przeciwwagę dla władzy biurokracji? Jasność co do celów i problemów socjalizmu ma najwyższą wagę w naszych czasach przełomu.

  Albert Einstein

  Źródło oryginalne: “Monthly Review” nr 1/1949
 • @szczurobronny 13:12:19
  "Miller: nie ma gwarancji, że UE nie będzie blokować Gazociągu Południowego.
  Nikt nie zagwarantuje, że po powrocie do projektu Gazociągu Południowego sytuacja z opóźnieniami i blokowaniem jego realizacji ze strony UE nie powtórzy się – powiedział szef Gazpromu Aleksiej Miller.
  W rosyjskim programie „Viesti” wyjaśnił on, że wycofanie się z projektu Gazociągu Południowego jest krokiem w kierunku zmiany modelu pracy na rynku europejskim. Kraje UE będą musiały zaopatrywać się w gaz na granicy.
  Miller podkreślił, że rola Ukrainy jako kraju tranzytowego sprowadza się do zera w momencie połączenia Gazociągu Północnego i gazociągu przez Turcję.
  Miller dodał, że Rosja będzie dostarczać Ukrainie gaz w ilości pokrywającej jej wewnętrzne zapotrzebowanie, a Europa otrzyma surowiec alternatywnymi trasami."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_06/Miller-nie-ma-gwarancji-ze-UE-nie-bedzie-blokowac-Gazociagu-Poludniowego-1230/
  ---
  - raczej jest oczywiste ze Waszyngtonowi zależy aby Rosja utopiła tam jak najwięcej pieniędzy , generalnie żeby się "utopiła" w gazociągu a w tym czasie USA będą mieszały dalej w Europie
 • @1abezmetki 13:17:11
  "“grabieżczą fazą” rozwoju ludzkości" nie ma końca takiej fazy dopóki ktoś nie powie stop, jakaś rewolucja, bunt społeczny i tego typu brak zgody na międzynarodową mafię finansową. Demokracja grecka też dawała zyski warstwie uprzywilejowanej a ubodzy i kobiety, czyli ludzie nie z klanu nie mieli nic do gadania. Władza wybierała się sama i sama się korumpowała a reszta fundowała igrzyska.
 • @szczurobronny 13:19:18
  Sahra Wagenknecht w Bundestagu do Merkel: " Ty prowokujesz wojnę z Rosją. Zrobiłaś z nas wasali USA "

  http://www.youtube.com/watch?v=felhCFWl3sI
 • @szczurobronny 13:23:39
  nie było mnie wczoraj, nie wyrobiłem a potem to już tylko walnąłem zwłokami w pierze
 • @szczurobronny 13:26:22
  a na zachodzie to władza nie jest dziedziczna? na palcach obu rąk można policzyć rody które rządziły od kilkuset lat i rządzą do tej pory zwłaszcza że znaleźli nowy sposób na kolonizację prowincji, teraz sprzedają nie paciorki a demokrację
 • @szczurobronny 13:31:59
  zarządcy z wizytą !

  "Misja MFW przyjedzie na Ukrainę 9 grudnia.
  Misja MFW 9 grudnia wznowi prace na Ukrainie, które potrwają do 18 grudnia – poinformował stały przedstawiciel organizacji w kraju Jerome Vacher.
  W listopadzie misja przeprowadziła ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej. Teraz po zatwierdzeniu nowego składu rządu razem z władzami Ukrainy rozpocznie omawianie kierunków polityki gospodarczej w kontekście popieranego przez fundusz programu reform.
  MFW zatwierdził wydzielenie Ukrainie 17 miliardów dolarów na stabilizację budżetu. Pierwszą transzę – 3,2 miliarda – Kijów otrzymał w maju, drugą – 1,4 miliarda – we wrześniu. Wydzielenie kolejnych środków zależy od wypełnienia przez władze warunków programu stabilizacyjnego."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_12_06/Misja-MFW-przyjedzie-na-Ukraine-9-grudnia-2825/
 • @szczurobronny 13:35:36
  "Polska nie jest zagrożona promieniowaniem.
  Choć docierają kolejne wieści o niebezpieczeństwie, które nadchodzi znad Ukrainy, PAA uspokaja, że doniesienia o skażeniu radioaktywnym po usterce w elektrowni jądrowej nie mają żadnej podstawy.
  W Poznaniu rodzice ostrzegają się nawzajem przed konsekwencjami awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. „Do szpitala dzwoniło już parę osób z pytaniem, czy podajemy dzieciom jod. Panie w rejestracji uspokajają rodziców: nie mamy informacji o chmurze radioaktywnej, nie podajemy leków” – mówi portalowi gazeta.pl Tadeusz Owczarzak-Gran, rzecznik Szpitala im. Krysiewicza.
  Z kolei prof. Stanisław Żerko pisze na swoim Twitterze: „Syn dzwoni ze szkoły, że dyrektor nie wypuszcza dzieci na dwór, bo nad Poznaniem rzekomo chmura radioaktywna, przywiana z Ukrainy”.
  Pogłoski o zagrożeniu dementuje jednak Państwowa Agencja Atomistyki. „Poziom promieniowania w Polsce nie odbiega od normy; plotki o rzekomym skażeniu radioaktywnym po usterce w elektrowni jądrowej na Ukrainie nie mają żadnej podstawy” – poinformowała PAA.
  Poziom promieniowania w Polsce jest monitorowany na bieżąco przez sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i nie odbiega w żaden sposób od normalnej sytuacji – powiedziała rzeczniczka PAA Monika Kaczyńska.
  „Absolutnie nie ma żadnego zagrożenia” – podkreśliła, przypominając, że sama awaria w ukraińskiej elektrowni nie miała żadnego wpływu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Aktualną sytuację radiacyjną Polski PAA publikuje na swojej stronie internetowej paa.gov.pl.
  Agencja podkreśla, że z informacji jakie otrzymuje od ukraińskiego dozoru jądrowego wynika, iż przed tygodniem w zaporoskiej elektrowni jądrowej wystąpiły problemy w turbozespole bloku III, który musiał zostać wyłączony. To z kolei spowodowało konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. W środę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) potwierdziła, że reaktor został wyłączony zgodnie z procedurą.
  Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych i tak było w tym przypadku. Jak podała PAA, około południa w piątek kontaktowała się ze stroną ukraińską i ta poinformowała, że sytuacja nie uległa zmianie.
  Awaria w elektrowni skomplikowała działanie ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, powodując miejscowe niedobory mocy. Międzynarodowej Skali Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych INES ma jednak stopień 0, co oznacza „zdarzenie bez znaczenia dla bezpieczeństwa”.
  http://wolnemedia.net/ekologia/polska-nie-jest-zagrozona-promieniowaniem/
  ---
  - a w życiu,przecież to demokratyczne promieniowanie, od takiego to zaszczyt umrzeć
 • @szuwarek14 13:39:01
  kto ma o tym pojęcie i lubi grzebać to tu jest dużo linków i spekulacji o promieniowaniu:
  https://allegedlyapparent.wordpress.com/2014/12/03/accident-confirmed-at-ukraines-zaporizhye-nuclear-power-plant-link-to-latvia-radiation-spike-possible/
 • @szuwarek14 13:42:28
  a tu samopomoc przed promieniowaniem :
  "CO ROBIĆ W PRZYPADKU
  ZWIĘKSZONEJ RADIOAKTYWNOŚCI?
  Ostatnia aktualizacja: 22.01.2014
  ZEBRALIŚMY TUTAJ PEWNE INFORMACJE KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W RAZIE ZWIĘKSZONEJ RADIOAKTYWNOŚCI. DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZALECAMY SPRAWDZIĆ RÓWNIEŻ INNE ŹRÓDŁA NA TEN TEMAT...."
  http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_co_robic_w_przypadku_zwiekszonej_radioaktywnosci.html
 • @szuwarek14 13:44:03
  a pan Ławrow ma na nich centralnie wywalone
  http://cs625618.vk.me/v625618484/10daa/QL2Nh833uNQ.jpg
 • @szczurobronny 13:45:38
  patrzeć, patrzeć cośmy narobili w latach 80-tych zachłyśnięci obietnicami zachodu, taka perspektywa także przed nami jeśli tym z zachodu mało będzie zdobyczy, wojna sama w sobie to czysty zysk dla tych za oceanem
 • @szczurobronny 13:48:49
  Stek propagandowych kłamstw mających odwrócić uwagę od najgroźniejszej agentury która rozgrywa Polskę - twardego proamerykańskiego żydowskiego betonu z PiSu. Tylko im wolno było dokonać najważniejszych aktów destrukcji Polski - od traktatu lizbońskiego, po rozwalenie wywiadu w sposób kuriozalny, poprzez powołanie NKWD w postaci CBA i CBŚ oraz wypompowanie pieniędzy z Polski dzięki kanałom Mossadu i Watykanu. Nocna zmiana- proszę sobie ze mnie nie żartować, lemingom takie filmiki. To był regularny pucz poprzez który USA z jednej strony pokazało kto tu rządzi z drugiej dało na wiele lat alibi swoim agentom.
  Ciemny lud kupił.
  Szkoda oczu na czytanie "polskiej prasy".
 • @szczurobronny 13:57:26
  Rosyjskie prawo zakazuje propagandy homoseksualnej i jest to najmądrzejsze co można zrobić.
  Wśród tej fali samobójstw w Polsce jest też pokaźna grupa homoseksualistów którzy na koniec się połapali że byli tylko pożytecznymi idiotami w systemie.
  Idąc na lep propagandy zapędzili się w kozi róg.
  Zyski nasze problemy wasze, coraz większe im więcej lat na liczniku.
 • @szuwarek14 14:02:40
  http://cs622626.vk.me/v622626863/ddf5/rllFJCh131U.jpg
 • @szczurobronny 14:05:06
  protesty w Nikołajewie

  http://www.youtube.com/watch?v=BAE5_B9Pqrs
 • @szuwarek14 14:05:59
  protesty w Winnicy

  http://www.youtube.com/watch?v=XJBOmYl7WeA
 • @szuwarek14 14:07:24
  WIWAT KLICZKO ! jedyny Logiczny na Ukrainie !
  Kliczko wie jak zapobiec marznięciu ludzi zimą. Planuje postawienie ruchomych namiotów ogrzewania ludzi, każdy któremu zimno będzie mógł łyknąć ciepła ...
  http://vk.com/anti_usa_news

  Mobilny punt ogrzewu ludziów wygląda tak :

  http://cs540109.vk.me/c7005/v7005815/1c2c7/xJrikP4ymEw.jpg
 • @szuwarek14 14:11:40
  " Ja za Putinem bo..."
  http://cs540109.vk.me/c622430/v622430856/d30a/3P8tHsMV3aY.jpg
 • @szuwarek14 14:13:08
  "Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie przeciwko ukraińskim deputowanym.
  Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko trzem ukraińskim deputowanym za publiczne wezwania do działalności terrorystycznej po ich wypowiedziach o wydarzeniach w Groznym z 4 grudnia – poinformował rzecznik resortu Władimir Markin.
  We czwartek w stolicy Czeczenii doszło do największych w ostatnich latach na Kaukazie Północnym starć zbrojnych. Początkowo grupa bojowników zaatakowała posterunek policji, a następnie wdarła się do Domu Prasy i szkoły. Operacja antyterrorystyczna trwała przez kilka godzin. Według najnowszych doniesień, zginęło 14 policjantów, 36 zostało rannych. Zabito 11 bojowników."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_06/Komitet-Sledczy-Rosji-wszczal-postepowanie-przeciwko-ukrainskim-deputowanym-1800/
 • @szczurobronny 14:06:57
  http://cs623229.vk.me/v623229433/d760/3KEpO3e8dRc.jpg
 • @szuwarek14 14:16:30
  "Trudne lata 90-te wracają we wspomnieniach… prokuratorów.
  Znowu nasza Ojczyzna nas zaskakuje, tym razem z olbrzymimi znakami zapytania, ponieważ informacje, które docierają w przedmiocie morderstwa jednego z dziennikarzy na progu lat 90-tych oraz rzekomym zleceniu na innego – wówczas nieznanego, ale „niepokornego” są mocno porażające.
  Co więcej pojawiają się aktualnie domniemania – wrzucane sporadycznie do mediów w przedmiocie trudnej przeszłości służb państwowych bezpieczeństwa i porządku, w co najmniej jednym województwie.
  Całość jest trzymana w kontekście struktur przestępczych, umocowanych politycznie, towarzysko i oczywiście zawodowo w służbach specjalnych minionego okresu.
  Całość jest zastanawiająca, można zestawiać potwierdzone fakty medialne o takich zjawiskach jak swego czasu lodówki i telewizory dla policjantów, ochrona agencji towarzyskich itd. W szczegóły nie ma co wchodzić, ponieważ były to czasy pełne stanów nieustalonych, płonących akt, znikających pieniędzy i innych niesamowitych wydarzeń. Liczy się zupełnie inny aspekt sprawy – mianowicie, czy bohaterowie tamtych wydarzeń (nie ma znaczenia, czy pozytywni, czy negatywni – wiadomo każdy chciał jeść a nie być zjedzonym) – siedzą sobie dzisiaj spokojnie na emeryturach, czy też nadal mają możliwości aktywnego – nazwijmy to oddziaływania – na procesy, fakty, zdarzenia, ludzi?
  Niestety prawdy nie da się zweryfikować, bo jedyna struktura, która zapewniała ciągłość personalno-instytucjonalną pomiędzy poprzednim a obecnym ustrojem – jak wiemy została w atmosferze skandalu zlikwidowana. Jest jeszcze oczywiście Policja, ale jeżeli prokuratura prosi Żandarmerię Wojskową o przeprowadzenie czynności po wielu latach, a nie lokalną Policję, to mówi samo za siebie. Interpretacja należy do czytelników, ale trzeba być tu ostrożnym, bo nie ma żadnych dowodów na drugie lub trzecie dno tej sprawy – to tylko okoliczność towarzysząca różnym procesom – po prostu się dzieje a my ją obserwujemy i komentujemy – nie przesądzając.
  Jak to jednak jest możliwe, że domniemany przywódca całego procederu był przez cały okres transformacji na wolności, co więcej był nawet szanowanym obywatelem, chociaż w nie jednym a wielu wywiadach prasowych było podane jak na tacy, – co najmniej kilka materiałów na zarzuty lub śledztwo? Także nie będziemy wchodzić w szczegóły, ponieważ nie mamy wiedzy, a niektórych gazet wydawanych w tym kraju przez obcy kapitał po prostu ludzie szanujący się nie cytują.
  Istotny jest tu w ogóle sam proces – czy przez te wszystkie lata sprawa sobie leżała w szafie i nagle się odnalazła? Czy też nagle pojawiła się potrzeba na tego typu temat, bo przykładowo ktoś kogoś popierał w niedawnych i chciał popierać w kolejnych wyborach? To oczywiście tylko fikcja polityczna, znowu nie znamy szczegółów ani cudzych myśli, ale z zasady takie sprawy, ba w ogóle sprawy nie dzieją się same przez siebie i z siebie. Zawsze jest jakiś czynnik inicjujący, chyba że to tylko i wyłącznie kalendarz czynności naszych śledczych – wówczas nalezą się im najgłębsze ukłony i szacunek, albowiem TO DOBRA WIADOMOŚĆ JEST, ŻE ŻYJEMY W PAŃŚTWIE PRAWA – SPRAWIEDLIWOŚĆ PO LATACH JEST LEPSZA NIŻ ZAPOMNIENIE!
  Co z tego wyniknie? Zobaczymy – należy mieć nadzieję, że sprawa będzie wyjaśniona do kości, albowiem bez wątpienia popełniono wówczas zabójstwo w rodzaju najbrudniejszych zleceń mafijnych. Ludzie, którzy za tym stoją żyją, chodzą po naszych ulicach. Nawet, co jest bardzo prawdopodobne przez szereg lat po tych wydarzeniach mogli być wzorcowymi członkami społeczeństwa.
  Miejmy nadzieję, że śledczym nie zabraknie energii, papieru i prądu do komputerów! Może jeszcze uda się wyjaśnić – nawet bez karania, bo szereg aspektów się przedawniło takie kwestie jak FOZZ? Mechanizmy prywatyzacji za pomocą świadectw udziałowych? Inne afery związane z przemytem alkoholu? Mamy przepisy o konfiskacie majątków przestępców – państwo niech działa! Jak to dobrze, że jest!
  http://obserwatorpolityczny.pl/?p=27968
  ---
  - oj krakauer naiwny człowieku, nie mamy przepisów o konfiskacie majątków pochodzących z przestępstwa a przy obecnym bałaganie prawnym średnio rozgarnięty prawnik pomoże im uniknąć odpowiedzialności a konfiskata majątku w potocznym rozumieniu jest niemożliwa, nie ma takiego przepisu i nie ma aktów wykonawczych jak to miałoby wyglądać więc zapomnij
 • @szczurobronny 14:23:19
  "Jaka jest skala degeneracji naszej klasy politycznej?
  Niestety, to bardzo smutne, wręcz przygnębiające, ale z prawdziwej troski o państwo i o losy naszego Narodu, należy zadać to przerażające pytanie – jaka jest skala degeneracji naszej klasy politycznej? Jak to jest możliwe, żeby tak wielu przedstawicieli Narodu, wybranych do Sejmu – było pospolitymi złodziejami, ewentualnie kombinatorkami, którym się wydaje, że w naciąganiu publicznej kasy nie ma nic złego?
  Oczywiście to najnowsze przypadki z ujawnieniem nazwisk kolejnych parlamentarzystów prawicy zmuszają nas do postawienia tego pytania i modelowej próby odpowiedzi na nie, ponieważ jest to w istocie pytanie o państwo samo w sobie, jeżeli bowiem nasi przywódcy – wiodąca polityczna elita, odpowiedzialna za państwo i za nas – ma mentalność małych hochsztaplerków – to do czego tak naprawdę zdolni są Ci ludzie i czy oni przypadkiem nie zapomnieli komu przysięgają służyć?
  Przecież to wszystko nie jest normalne, nagle okazało się, że znaczna część politycznej elity po prostu kradła! Co więcej – niektórzy – bo nie wszyscy z parlamentarzystów, ale prawdopodobnie pewna ich część, uczyniła sobie z pobierania kwot zryczałtowanych diet z tytułu delegacji i podróży służbowych – dodatkowe źródło dochodu, stale w określonych okresach czasowych czerpiąc z tego procederu poważne korzyści finansowe. To jest w istocie przerażające, że w ogóle Poseł na Sejm mógł tak się (tutaj słowo zaczynające się na s, którego nie można napisać, bo nie wypada – chociaż doskonale opisuje sytuację)..."
  ---- z choinki się urwał, jakie służyć?
  służyć to im mają tubylcy, nie ten system dzieciaku, obywatel jest do produkowania dochodu rządzącym, reszta to propaganda
  http://obserwatorpolityczny.pl/?p=27949
 • @szuwarek14 14:24:42
  "Ambasador Litwin: Ukraina kupuje węgiel w Polsce.
  Transakcje mają dotyczyć niewielkich ilości sprzedawanych niedużym, lokalnych konsumentom.
  Jak podaje serwis Prasa Ukrainy, Ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin potwierdził, że Ukraina kupuje polski węgiel. Według niego, dotyczy to jedynie niedużych ilości. Ponadto, nie zawsze odpowiada on zapotrzebowaniom lokalnych konsumentów. „Z tego względu, jak na razie żadnych dużych kontraktów nie było, ale są mniejsze kontrakty na dostawy polskiego węgla regionalnym, lokalnym konsumentom” – stwierdził ambasador.
  http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/ambasador-litwin-ukraina-kupuje-wegiel-w-polsce
  ---
  - oczywiste że Kołomojski i inni kupią sobie tyle wagonów węgla ile zechcą ale się nie podzielą z ciemnym ludem
 • @szuwarek14 14:32:12
  "Czy troska Łukaszenki wyjdzie białoruskim Polakom na dobre?
  Władze nie dopuszczają do tworzenia enklaw, w których polska mniejszość mogłaby dać wyraz swojej wrażliwości historycznej. Zaznaczmy, że zarówno krzyż ku czci Radziwonika w Raczkowszczyźnie, jak i tablica ku czci Niedzińskiego w Kulbakach umieszone zostały na prywatnych działkach. Nawet to jednak nie uchroniło ich przed interwencją „nieznanych sprawców”..."
  ---
  - artykuł propagandowy, prawda jest że Polska w tym w osobie córki Romaszewskiego postarała się o odsunięcie starych wieloletnich działaczy polonijnych a przywiozła na Ukrainę i zainstalowała V kolumnę Solidarności.
  Ani Polonia polska ani władze Ukrainy nie życzą sobie tych osób u siebie. Nie mają też ochoty na Majdany na Białorusi, więc łapy precz od Białorusi.
 • @szczurobronny 14:34:15
  "Miller oskarżył UE o jawne blokowanie projektu Gazociągu Południowego.
  Szef Gazpromu Aleksiej Miller oświadczył, że jawne blokowanie Gazociągu Południowego było ukierunkowaną polityką UE.
  Zgodnie z jego słowami, zrezygnowanie z projektu nie jest związane z wymogami Komisji Europejskiej w ramach trzeciego pakietu energetycznego. Powodem jest nie wydanie zgody na budowę przez Bułgarię.
  „Infrastruktura Gazpromu warta około 4 miliardów euro, która powstała w Rosji na potrzeby Gazociągu Południowego, będzie wykorzystana w ramach projektu gazociągu w kierunku Turcji”, - powiedział Miller.
  Władimir Putin 1 grudnia oświadczył, że Rosja rezygnuje z realizacji projektu m.in. z powodu niekonstruktywnego stanowiska UE."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_06/Miller-oskarzyl-UE-o-jawne-blokowanie-projektu-Gazociagu-Poludniowego-6652/
 • @szczurobronny 14:34:15
  Ferguson
  http://www.youtube.com/watch?v=v3XcaBx_CyI
 • @szuwarek14 14:40:26
  http://cs540109.vk.me/c7005/v7005352/1fc59/BoZCyfbxItI.jpg
 • @szuwarek14 14:42:15
  Czy Obamie nie jest wstyd, że czarnoskórzy obywatele Waszyngtonu proszą o pomoc białego Putina?
  http://cs622819.vk.me/v622819885/d76b/ACFd1b0Rc1w.jpg
 • @szuwarek14 14:41:24
  Chyba ci durnie nie wiedzieli z kim zadzierają:) Prezydent Czeczeni tych trzech deputowanych, co się cieszyli z ataku w Groznym: Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, zarządził zatrzymać i przywieźć do Czeczeni.
  Ja bym na ich miejscu szybko się schował w krecią norę:)

  Грозный, 6 декабря.
  Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров требует привлечь к уголовной ответственности депутатов Верхновной Рады Украины за поддержку террористов, по вине которых были убиты 14 сотрудников полиции.

  Как заявил в социальных сетях лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров, к ответственности за гибель 14 полицейских следует привлечь украинских нардепов Юрия Березу, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука.
  Всех троих Кадыров уже поручил задержать и доставить в Чеченскую республику. Также потребовал прихватить «за компанию» и »уголовника Ису Мунаева».
  На данный момент Следственный комитет России уже начал проверку по факту заявлений нескольких украинских политиков о событиях в Грозном 4 декабря.
  Ранее сообщалось, что при отражении нападения группы террористов на Грозный в перестрелке с боевиками погиб близкий родственник главы Чечни 22-летний Умар Кадыров.
 • @szuwarek14 14:32:12
  U. kupuje w Polsce węgiel.
  Ale wyłącznie na "krechę".
 • @szuwarek14 14:40:26
  Przeciez nie wiadomo, czy NATO nie wymusi rezygancji z tego pomysłu również na Turcji.

  Moim zdaniem, oczywistym jest, że wymusi.

  Trzecia światowa juz przesądzona, dlatego nikt juz nawet nie ma zamiaru nadal udawać, że chodzi o jakąkolwiek współpracę.

  Jesli sankcje nie rzucą Rosji na kolana, wówczas NWO pozostanie opcja militarna.
 • @fretka 16:16:24
  Kupię skórki Obamy i Poroszenki za nieduże pieniądze...
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630805/185b0/qqpRH9P_xig.jpg
 • @fretka 16:16:24
  No i Patroszenko z delegacją pojechał do jakiejś miejscowości pod Charkowem i co dowiedzieliśmy się:
  - będzie następna mobilizacja
  - są nowe lub naprawione czołgi i transportery, które pojadą w strefę tzw. ATO walczyć z wrogami Ukrainy
  Jednocześnie oczywiście będą rozmowy pokojowe w Mińsku aby ustanowić rozejm i aby OBWE pilnowało rozejmu i wycofania ciężkiej artylerii itd.
  link o tym ostatnim
  http://nahnews.com.ua/111379-poroshenko-anonsiroval-novuyu-vstrechu-kontaktnoj-gruppy-v-minske/

  Tu dygresja: Любопытно, что во время визита к военным, Порошенко приехал не с пустыми руками. Он передал на вооружение силовиков военную технику: как новую, так и модернизированную. Вопрос: так о каком он перемирии говорит?

  Co ciekawe podczas wizyty w wojsku, Poroszenko przybył nie z pustymi rękami. Przekazał do służby bezpieczeństwa sprzęt wojskowy: nowy i zmodernizowany. Pytanie: o jakim rozejmie on mówi?

  http://nahnews.com.ua/111373-v-chugueve-poroshenko-vooruzhil-silovikov/
  http://nahnews.com.ua/111390-poltorak-gotovit-ocherednuyu-mobilizaciyu/
 • @szczurobronny 18:16:56
  Pierwomajsk po obstrzale przez ukrów z dzisiaj:
  http://cs7009.vk.me/c625320/v625320588/c404/pyuZ-KZhQlk.jpg
  http://cs7009.vk.me/c625320/v625320720/dd4f/ma9yMUj7NBI.jpg
  http://cs7009.vk.me/c624026/v624026892/d450/oblwrFYZbmA.jpg
  http://cs7009.vk.me/c621220/v621220673/2741/fGOTF-EAJyw.jpg
 • @szczurobronny 18:37:53
  O początku byłem pewny, że to wszystko bzdura jak tylko przeczytałem, że podaje to ścierwo SBU na Polskę czyli Kresy24, nie mylić z Kresy.pl
 • @lorenco 18:47:49
  Ciekawostka polecam .Ave.http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=15084
 • @szczurobronny 18:36:57
  06.12.14. Сообщение от местной жительницы.

  "Вчера разбирали разбитый украинской артиллерией частный дом на поселке Пески- окраина Донецка. Разбирали остатки кирпича для нового строительства. Из под развалин послышался детский плач - начали разбирать интенсивно и нашли в подвале дома мальчика в трусах и майке который около недели просидел в подвале под развалинами дома. Родители не успели спуститься в подвал и погибли, а мальчик неделю просидел в темноте в подвале. Его забрал домой один из парней участвовавших в разборке завала - привел домой покупал в ванной, отогрел, одел, сели ужинать- жена суетилась на кухне и нечаянно уронила кастрюлю, малец в один миг заскочил под стол-закрыл голову руками и начал читать молитву "отче наш".... Вот, что можно пожелать Украине и украинской армии после такого?"
  455127
  19 minutes ago
  Wiadomość od mieszkańca.
  W skrócie: Na obrzeżach Piesków - skraj Doniecka rozbierano dom zburzony przez ukrposka artylerię i usłyszano, że z piwnicy dobiega płacz dziecka. Był to chłopczyk, który tydzień siedział w ciemnej piwnicy! Jego rodzice nie zdązyli schowac sie w piwnicy i zginęli. Zabrałem chłopczyka do domu, wykąpałem, ubrałem. Żona w kuchni upusciła patelnię a chłopiec uciekł pod stół, zacisnął rękami uszy i zaczął modlić się "Ojcze nasz.."
  I czego można życzyć Ukrainie i ukraińskiej armii po czymś takim?
 • @szczurobronny 19:02:07
  Anglia też zaczyna mieszać .Pzdr. http://www.tvp.info/17948818/ukraina-kupuje-od-brytyjczykow-wozy-bojowe-eksperci-sa-przestarzale
 • @lorenco 19:04:40
  Tu ciekawostka , przepisy a rzeczywistość na Ukrainie . Ave. http://jjkolodziej.blox.pl/2014/12/Ukrainski-zaklad-Motor-Sicz-dalej-sprzedaje-do.html
 • @Repsol 19:14:26
  Fabrykę Roszen ( Patroszenki) ozdobiło 500 000 lampek a ty dalej siedź bez światła...
  http://cs7009.vk.me/c7008/v7008466/15922/tCUiv2nNp_k.jpg
 • @lorenco 19:27:46
  Polecam bardzo dobre podsumowanie dotyczące Ukrainy ,proszę przesyłać dalej.Pzdr. http://www.kworum.com.pl/art5934,prawda_o_wojnie_na_ukrainie.html
 • @Repsol 19:14:26
  Hehehe:)
  http://cs7009.vk.me/c622629/v622629761/aac7/dLZNGuXmNFo.jpg
 • @lorenco 19:31:21
  kundel hasbary z PO
  "Europoseł z Polski zaproponował przekazanie Mistrali Ukrainie.
  Polski europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski uważa, że Francja raczej nie przekaże okrętów desantowych typu Mistral Rosji. Zdaniem polityka, optymalne byłoby oddanie ich Ukrainie, - poinformowała RIA Novosti.
  „Moim zdaniem, obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji, że te okręty prawdopodobnie nie zostaną już dostarczone do Rosji”, - powiedział Saryusz-Wolski.
  Według niego, idealnym wariantem byłoby oddanie ich Ukrainie.
  „Rozumiem, że nie jest to możliwe, ale uważam, że najlepiej byłoby przekazać je Ukrainie. Ponieważ Ukrainie bardzo by się one przydały w celu ochrony wybrzeża czarnomorskiego”, - powiedział europoseł.
  Pierwszy okręt desantowy typu Mistral, „Władywostok”, powinien zostać przekazany stronie rosyjskiej 14 listopada. Prezydent Francji François Hollande zawiesił wypełnienie kontraktu ze względu na sytuację na Ukrainie."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_06/Europosel-z-Polski-zaproponowal-przekazanie-Mistrali-Ukrainie-3149/
 • @nana 15:04:03
  "Nie jesteśmy żadną częścią żadnej łacińskiej cywilizacji - bo to raczej łacińska zaraza"- tak, jesteśmy wyrobnikami u bandziorów którzy się uważają za przedstawicieli cywilizacji a to że "zachodnia cywilizacja" jest zarazą wiedzieli mądrzy ludzie już 3 wieki temu i nie cywilizacja tylko zachodni model sprawowania władzy, nie nazywajmy szamba perfumerią jak powiedział jeden z nich
 • @Repsol 19:31:09
  http://cs540109.vk.me/c621128/v621128484/27dc/LsTyUyxkhlE.jpg
 • @szuwarek14 19:49:49
  Idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby ten Syriusz przestał być europosłem z Polski i wyp...ł na Ukrainę!
 • @szczurobronny 19:56:33
  "III RP nie rozwinie się gospodarczo!
  Ha-Joon Chang koreański ekonomista pracujący na Uniwersytecie Cambridge.
  Autor między innymi znanej książki:
  „23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie”
  Powodem takiej sytuacji jest wybranie "jedynie słusznego" kursu tranformacji.
  Ojcami polskich reform byli i są ekonomiści zachodni reprezentujący interesy ponadnarodowego kapitału.
  Grzechem pierworodnym było maksymalne i szybkie otwarcie polskiej gospodarki.
  Polska poszła drogą krajów Ameryki Południowej. Tam również wdrażano reformy za pomocą ekspertów z USA i Europy. Doprowadziło to do niesamowitego zadłużenia państw Ameryki Łacińskiej. Obywatelom zafundowano natomiast bezrobocie i biedę na niespotykaną skalę.
  Firmy miejscowe zostały natychmiasy wyparte z miejscowego rynku przez międzynarodowe korporacje. W narzucanych reformach z zewnątrz "kapitał pomocowy" wędrował wyłącznie do zagranicznych firm. Niedokapitalizowane firmy krajowe były przejmowane następnie zamykane a pracownicy zasilali rzeszę bezrobotnych.
  Państa Azji nie pozwoliły na to. Tam owszem słuchano "rad" ekspertów zachodnich ale zrobili to zgodnie z własnym interesem.
  Amerykę południową tak jak Polskę reformowali ekonomiści prestiżowych uczelni z Zachodu. W Azji gospodarkę reformowali nie międzynarodowi ekonomiści tylko lokalni inżynierowie i prawnicy.
  Efekt widać! Ameryka Południowa i Europa Wschodnia ma coraz większe problemy. Rosnące rozwarstwienie i coraz większe wykluczenie społeczne coraz większej ilości obywateli.
  Azja rozwija ludzi się bogacą się i staje się motorem gospodarczym świata.
  Czy Polska mogła wybrać inną drogę reform i rozwoju w 1989 roku?
  Nie tylko mogła ale i powinna. W tamtych latach już były widoczne różnice w rozwoju Japonii która zalewała swoimi produktami Świat a biedną Ameryką Łacińską.
  Polska zamiast rozwoju wybrała neokolonializm.
  Bo to co mamy obecnie to niedokapitalizowane polskie firmy obciążane coraz większymi podatkami. Z drugiej strony międzynarodowe korporacje wspierane przez bankowców a nie płacące podatków.
  W takich warunkach trudno mówić o kapitalizmie równych szans.
  Transformacja w polsce była przeprowadzona z pełną świadomością konsekwencji.
  Był to zwykłe przejęcie (kradzież) majątku narodowego przez zwykłych złodziei a nazywało się to prywatyzacja. Dopuszczenie do tego tortu zachodnich korporacji spowodowało usankcjonowanie "legalności" tych operacji.
  Żaden rząd Zachodni nie potępi kradzieży lokalnej władzy w której ma też swój udział!
  Gdyby nie dopuszczono to drenażu polskich zasobów przez międzynarodowy kapitał to nasi "reformatorzy" mogli by zostać uznani za reżim!
  Konsekwencje takiego statusu są znane. Szybka pomoc "humanitarna" i kasacja "reżimu" bo się nie dzielił zyskami. Dlatego Putin i Orban ma problemy bo międzynarodowy kapitał jak nie ma spodziewanego zysku to robi się agresywny.
  Państwa Azji doskonale widziały jak kończą się reformy w państwach z pomocą zachodnich ekonomistów. Afryka, Ameryka Południowa, Europa Wchodnia to najlepsze rekomendacje neokolonialnego systemu tam zaprowadzonego.
  Najlepiej to widzi koreański ekonomista Ha-Joon Chang.
  Dlatego stwierdził co następuje:
  Kraje zacofane nie rozwiną się nigdy, jeżeli maksymalnie otworzą swoje gospodarki.
  Gdyby Korea Płd. przyjęła bez zastrzeżeń proponowaną przez Zachodnich ekonomistów drogę do rozwoju ekonomicznego przez maksymalne otwarcie swojej gospodarki, to dzisiaj byśmy byli dziś na peryferiach światowej gospodarki!
  Polscy "ekonomiści" widzieli w 1989 roku jak dynamicznie rozwijają się państwa W Azji.
  Zamiast rozwoju Polski wybrali możliwość szybkiego osobistego wzbogacenia się kosztem innych.
  Oczywiście są pojedyńcze firmy polskie które osiągnęły sukces międzynarodowy ale setki innych zniszczyły nadmierne podatki i Urząd Skarbowy.
  Polska może i musi się rozwijać ale najpierw musi rozliczyć III RP a jej beneficjentów odsunąc od władzy."
  Gregory Gorenzay
  http://www.polskiportal.net/blogs/3852/484/iii-rp-nie-rozwinie-si-gospodar
  ---
  - nic odkrywczego tyle że Polacy lubią świat fantazji i oszukiwania samych siebie mimo że fakty wyją
 • @lorenco 14:48:09
  http://cs540109.vk.me/c621128/v621128484/27b5/TvO5v73I6fI.jpg
 • @lorenco 19:58:24
  kto tę łajzę zrobił posłem, jak można być tak głupim narodem, jeśli Polacy nie poświęcają czasu na oczytanie się kto jest kto to lepiej żeby w ogóle nie chodzili na wybory, sami sobie kopią grób
 • @szczurobronny 20:02:28
  od kacapa z M.
  "W banderowskim internecie Rosja winna nawet zlego wegla z Afryki, co kupili banderowce. Wedlug banderowskiej wyobrazni, Rosja zamenila statek na inny, a dobry afrykanski wegel wyslala na Kube, a zly poplynal do Ukrainy... Kliati moskali!!!!!! "
 • @szuwarek14 20:15:05
  cd. "W Moskwie zatrzymano prostytutki. Wszystkie sa obywatelkami Ukrainy. Przepadl nakaz rady "nie daj moskalowi"
 • @szuwarek14 20:17:33
  cd.
  "Na radiu Echo Moskwy, ktore dezurny rusofob z polskiej tuby propagandowej Radziwinowskij uwarza za naibardziej rzetelne zrodlo informacji, bylo podsluchane i zrozumiane ze europejskie wykrztalcenie chyba schodzi na psy:
  Prowodzaca program zwraca sie do Maksima Szewczenko, juz cytowanym przez mnie rosyjskim dzienikarzu, znanym, co podkreslam, dzienikarzu, o tym co widzial bedac w Doniecku. On jej opowiada i w jakims momencie ona jego przerywa i pyta:
  - Znaczy wy twierdzicie, ze zadnych wojsk rosyjskich nie widzialiscie,, a "separatysci" to wylacznie miejscowi?
  - Tak, widzialem na wlasne oczy, ze pospolite ruszenie jest w wiekszosci zlorzone z miejscowych
  - A dlaczego wtedy mowia po rosyjsku?
  ...
  I tutaj prawie padlem... Propadzaca program na rosyjskim radiu, na nie byle jakim, ale rzeczywiscie dobrym radiu, nie zna nie tylko spraw oczywistych, ale jest jak widac daleko od tematu... A tyle roznych brzydkich slow powiedziala twierdzac swoje i nie dajac Maksimu Szewczenko nawet normalnie odpowiadac...
  Okazalo sie ze zdobyla wyksztalcenie w Wielkiej Brytanii. Co i wyjasnilo wszystko... "
 • @szuwarek14 20:21:17
  cd.
  "Juz od zdjec codziennych zamordowanych swiniami banderowskimi mieszkancow Donbassu tylko za to, ze chca mowic po rosyjsku i sa Rosjanami, malo emocji. Za miesiac czy dwa, nie bedzie calkowicie. Ale dla samych mieszkancow utrata krewnych i blizkich im ludzi jest caly czas ogromna tragedija. Mam nadzieje ze swinie ukrainskie dostana to samo, co zrobili tym ludziom."
  https://pbs.twimg.com/media/B4KYWAkIcAAKU2Z.jpg
 • @szczurobronny 20:10:28
  Lubański: "Ukraina nie była tak semicką jeszcze nigdy.
  Tak semicką, jak teraz Ukraina nigdy nie była w swej historii. Paradoksalnie, iż nigdy nie było tak mało Żydów na Ukrainie, jak teraz po Majdanie w Kijowie. Żydzi z Ukrainy już dawno uciekli do USA, Niemiec i Izraela. Najwięcej Żydów na Ukrainie mieszka w Charkowie i Winnicy. Dlatego merami tych miast byli Żydzi z krwi i kości. W Charkowie Kiernes, a w Winnicy Grojsman. Tak semickim twarzom, jak ci dwaj Żydzi - to mógłby pozazdroszczyć nawet Izrael.
  Nikt i tych Żydów nie sprzeciwiał się władzy prezydenta mafijnego całej Ukrainy - Janukowycza. Za władzy kryminalisty donieckiego mogli sobie spokojnie kraść i robić swoje na ziemi ukraińskiej. Ale w Kijowie powstali ludzie, którzy mieli już dość tej mafii, która kradła bezbożnie. To byli nie tylko neobanderowcy lecz ludzie wszystkich warstw społecznych. Ba, tą antymafijną rewolucję nawet nazwano rewolucją godności. Ale godność niestety okazała się żydowską. Bo do władzy w Kijowie, nie bacząc na to, iż na Majdanie nie zginął nawet jeden Żyd, doszli w sposób demokratyczny Żydzi. Większością głosów Ukraińców na prezydenta kraju w maju 2014 roku został wybrany Żyd z Winnicy Petro Poroszenko (Walcman), na czelę parlamentu Rady Najwyższej Ukrainy stanął Wołodymyr Grojsman z Winnicy. Na premiera został wybrany większością głosów ukraińskich Arsenij Jaceniuk, Żyd z Czerniowców.
  Teraz państwo ukraińskie jest faktycznie państwem bankrutem, zarządzanym przez oligarchię żydowską. Ukraina politycznie i gospodarczo jest na samym dole. Dzięki nieudolnemu kierownictwu kraj stacza się na dno, ale decydenci żydowsko-banderowscy nie szukają winowajców u siebie pod nosem w Kijowie. We wszystkich grzechach na świecie teraz jest winny car rosyjski Putin, a żydkowie ukraińscy tylko czekają na kredyty zachodnie i MFW, które będą rozkradane, jak za 23 lata niepodległości Ukrainy. Ukraina to kraj, który niemożliwie zreformować - dlatego ten piracki okręt musi ostatecznie utonąć, jak Atlantyda."
  Eugeniusz Lubański (Kijów)
  ---
  - tak samo semicka jak Polska, tylko ta "polska" banda zawsze była w komitywie ze swoimi z kościoła i już za sanacji wyprali księgi parafialne, po 1989 dokończyli
 • @szuwarek14 20:29:03
  o miejsca pracy im chodzi, są na zmywaku w Anglii, kraj sprzedany
  http://cs540109.vk.me/c623823/v623823455/ea65/a_Nu4_cf9h8.jpg
 • @szuwarek14 20:33:09
  http://cs623816.vk.me/v623816946/d20f/o1n5yCofnf4.jpg
 • @szczurobronny 20:37:33
  a kiedy zaczną "dziękować" tym z "polskiego " portalu z Winnicy, tego siedliska żydowskiej polskojęzycznej V kolumny ?
 • @szuwarek14 20:04:24
  Problem w tym, że Polacy nie chodzą na wybory podjudzani tym, że nie ma kogo wybrać, że nie trzeba chodzić na wybory aby była mała frekwencja i wtedy żeby "wybrani" nie czuli, że mają poparcie społeczne itp. A ci tam wiadomo kto, chodzą na wybory i wybierają siebie nawzajem. Nie ma czegoś takiego, że dziennikarze pieją ze zgorszenia, że była mała frekwencja i wybraniec wygrał pomimo minimalnego poparcia społecznego. Oni się tym nie przejmują! Obserwując ostatnie jaja z wyborami, nie jestem pewien czy frekwencja nie jest zawyżana.
  Istnieje na świecie wiele państw w tym w Unii Europejskiej, gdzie wybory są obowiązkowe.
 • @szuwarek14 13:27:19
  Dlaczego politycy mający odwagę mówić głośno prawdę są w Niemczech, lecz brak ich w Polsce ?
 • @Playset 21:07:48
  w jakiej Polsce ?
 • @trojanka 21:16:15
  nasi też wyrwali niezłe kawałki tylko ludzie w swojej naiwności uważają ich za niepozbieranych idiotów i amatorów
 • @szczurobronny 21:22:41
  "W Grecji odbyły się wielotysięczne demonstracje.
  Około 10 tysięcy ludzi zgromadziło się w kilku greckich miastach na demonstracjach na znak pamięci o 15-letnim Alexisie Grigoropoulosie, którego w grudniu 2008 roku zastrzelił policjant.
  Marsze odbyły się w stolicy, w Salonikach i Patrasie. W Atenach około 4 tysięcy demonstrantów przeszło po centrum miasta z transparentami. Porządku pilnowała policja. Akcja odbyła się pokojowo. W Salonikach podczas manifestacji, w której uczestniczyło około 6 tysięcy ludzi, doszło do nielicznych starć z policją. Stróże porządku użyli gazu łzawiącego.
  Policja zatrzymała kilku anarchistów. Bójki z policją miały miejsce również w portowym mieście Patras, trzecim co do wielkości w kraju."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/news/2014_12_06/W-Gracji-odbyly-sie-wielotysieczne-demonstracje-6334/
 • @szczurobronny 21:21:27
  "Krym bez podatków i ceł .
  1 stycznia 2015 roku na Krymie i w Sewastopolu zacznie obowiązywać wolna strefa ekonomiczna. Czas obowiązywania wynosi 25 lat, z możliwością przedłużenia.
  Odpowiedni dekret w tej sprawie na początku grudnia został podpisany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Przyczyny są oczywiste: przez ponad 20 lat niepodległości Ukrainy, nie zrobiono nic w celu modernizacji gospodarki półwyspu, który pilnie potrzebuje inwestycji w kluczowych dla niego obszarach - winiarstwo, rybołówstwo, sadownictwo i oczywiście turystyka.
  Na początek o historii wolnych stref ekonomicznych. Opowiedział o nich profesor Władimir Ristanowicz z Uniwersytetu Megatrend w Belgradzie:
  Wolne strefy od dawna miały ten sam cel, co obecnie - rozwój handlu. Jednak w ostatnim czasie ich funkcjonalność wzrosła: istnieją strefy przemysłowe, innowacyjne, turystyczne. Kiedyś uważano, że wolne strefy są „zamknięte” przez państwo lub tych, którzy wykorzystują narzędzia protekcjonizmu. Jednak obecnie istnieją one w 125 państwach. Co więcej, uważało się, że w wyniku procesów globalizacji i liberalizacji będą one traciły na znaczeniu. Tymczasem do tej pory tak się nie dzieje. Kilka miesięcy temu w Belgradzie odbyła się duży konferencja państw Europy Południowo-Wschodniej, w której wzięło udział ponad 100 przedstawicieli wolnych stref.
  Najważniejsze w wolnej strefie są przywileje, o których opowiedział przewodniczący krymskiego oddziału Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców Oleg Swiesznikow:
  Przywileje to na przykład bezcłowy import sprzętu i towarów potrzebnych do prowadzenia biznesu. Plus łagodny system podatkowy, na przykład nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego do budżetu federalnego.
  Aby stać się podmiotem wolnej strefy, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw są zobowiązali do zainwestowania co najmniej 3 milionów rubli (około 60 tysięcy dolarów), a dużego biznesu - nie mniej niż 30 milionów (około 600 tysięcy dolarów). Podmiotem można zostać w dowolnym obszarze, z wyjątkiem dziedzin związanych z wydobyciem surowców mineralnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Krym otrzyma nowe technologie, na przykład dla rolnictwa, a także nowe obiekty turystyczne.
  Opinia rosyjskiego ekonomisty i dziennikarza Nikity Kriczewskiego:
  Utworzenie wolnej strefy powinno stać się częścią programu ożywienia gospodarczego i rozwoju Krymu. Na przykład, aby winiarstwo lub rybołówstwo mogło się rozwijać potrzebne jest nie tylko obniżenie podatków, ale także wsparcie sfery administracyjnej i finansowej. Potrzebne jest selektywne podejście. Na przykład: czy biznes turystyczny potrzebuje ulg? Osobiście uważam, że nie, ponieważ i tak jest dochodowy.
  W warunkach braku uznania przez społeczność międzynarodową Krymu jako podmiotu Federacji Rosyjskiej trudno oczekiwać, że do wolnej strefy pośpieszą zagraniczne firmy. Czy w świetle ostatnich rozmów między Putinem i Erdoganem, kiedy turecki prezydent zauważył, że „nasi bracia, Tatarzy Krymscy, mają teraz prawa, których wcześniej nie posiadali”, można oczekiwać, że pojawią się inwestycje z tego kraju?
  Dla Zachodu Krym jest „lokalnym źródłem promieniowania”, do którego nie można zasadniczo podchodzić, dlatego też utworzenie wolnej strefy na razie jest zorientowane na konsumpcję krajową. W celu przyciągnięcia Ankary należy być bardziej elastycznym w stosunku do Cypru Północnego.
  Oznacza to, że na razie musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Poproszę o wypowiedzenie się w tej sprawie Olega Swiesznikowa:
  Myślę, że dekret o wolnej strefie nie przewiduje udziału firm zagranicznych w czystej formie. Prezydent w orędziu do Zgromadzenia Federalnego dał wyraźny sygnał dla „deofszoryzacji” kapitału: ludziom, którzy za granicą trzymają rosyjskie pieniądze, zostanie zaproponowana amnestia w ramach inwestycji, w tym na Krymie. Czy zwrócili Państwo uwagę, że podpisanie ustawy o wolnej strefie miało miejsce kilka dni przed wygłoszeniem przez Władimira Putina orędzia? Dodatkowo od 1 stycznia zacznie obowiązywać Wspólna Przestrzeń Eurazjatycka. Oznacza to, że partnerzy z Białorusi, Kazachstanu, Armenii mogą u nas inwestować. (...) Niewłaściwe jest myślenie, że pieniądze, które mogą być inwestowane na Krymie, posiadają tylko kraje, które wprowadziły przeciwko nam sankcje. 75 procent środków zlokalizowanych jest w państwach, które albo pozostają neutralne, albo jawnie występują przeciwko tym sankcjom.
  Panie Profesorze, jak Pan ocenia rosyjską inicjatywę?
  Władimir Ristanowicz: Najważniejszym punktem jest potrzeba rozwoju. Najwyraźniej prezydent Putin na kompetentnych doradców, ponieważ ten krok wydaje się być całkowicie logiczny i może mieć pozytywny wpływ na rozwój półwyspu."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_12_06/Krym-bez-podatkow-i-cel-6464/
 • @Playset 21:07:48
  Może boją się tego rysunku co zamieścił powyżej Szczurek?
  szczurobronny 06.12.2014 20:06:16
 • @szuwarek14 21:25:16
  " Jaka odpowiedź takie pytanie"

  http://risovach.ru/upload/2014/12/mem/klichko_68312929_orig_.png
 • @szczurobronny 21:20:31
  Pamiętam jak w Iraku obalali pomnik Saddama.
  Czy teraz Irakijczycy robiliby to samo? Raczej nie!
 • @trojanka 21:37:40
  haha plask
 • @szczurobronny 21:41:23
  "Policja, otwierać !"

  http://cs540109.vk.me/c621128/v621128484/2669/8PwzFqJiX1E.jpg
 • @szuwarek14 21:27:22
  Grecy co chwilę demonstrują. Zasiłek dla bezrobotnych po utracie pracy wynosi 400 euro przez rok (na rękę), potem jak bezrobotny nadal nie znajdzie pracy, otrzymuje 200 euro przez następny rok.
  Porównując do naszych realiów...szkoda gadać!
 • Dziękuję wam ukraińcy że umieracie za moje miliardy!!
  http://m.onet.pl/_m/54734c2d158b96692b3e3518354fbbd6,62,19.jpg
 • @trojanka 21:50:59
  dobre !
 • @lorenco 21:48:40
  Polacy są na końcu łańcucha pokarmowego, Rumunia ma wyższe wskaźniki gospodarcze
 • @trojanka 21:53:43
  super !
 • @szuwarek14 21:53:54
  "Kolonialny rząd Ukrainy.
  Po kilku tygodniach kłótni i sprzeczek ukraińskim władzom udało się sformułować rząd, który analitycy natychmiast nazwali „gabinetem zależności”. Trzy kluczowe stanowiska - finanse, gospodarka i służba zdrowia - zajęli obcokrajowcy. Ciekawe, że nowy skład rządu udało się przepchnąć w parlamencie tylko dzięki liście, gdyż wielu ministrów po prostu nie przeszłoby imiennego głosowania.
  Pieniądze Ukrainy będzie teraz liczyła i rozdawała obywatelka Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia - Natalia Jaresko, współwłaścicielka amerykańskiej firmy Horizon Capital. Znana jest przede wszystkim jako przyjaciółka amerykańskiej żony byłego prezydenta Juszczenki. Gospodarką i handlem od teraz kieruje pochodzący z Litwy partner szwedzkiej firmy inwestycyjnej „East Capital” - Aiwaras Abromawiczus. O nim wiadomo niewiele. O firmie jest więcej informacji: to jeden z bardziej znanych inwestorów na Ukrainie. Uzdrowienie służby zdrowia powierzono Gruzinowi Aleksandrowi Kwitaszwili, który z zyskiem przeprowadził prywatyzację szpitali i klinik w swojej opuszczonej ojczyźnie. Nawiasem mówiąc, w Tbilisi nominacja zwolennika Saakaszwilego wywołała wielkie niezadowolenie.
  Zgodnie z oczekiwaniami, stanowisko premiera utrzymał protegowany Waszyngtonu Jaceniuk. Fotele ministrów obrony, spraw wewnętrznych i zagranicznych zachowali wierni ideałom integracji europejskiej Połtorak, Awakow i Klimkin.
  Mówi zastępca kierownika katedry państw postsowieckich Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) Aleksander Guszczin.
  Wielu członków gabinetu w sposób oczywisty jest związana z Zachodem w tym sensie, że studiowali lub odbywali praktyki w zachodnich placówkach edukacyjnych. Wielu z nich ma związki z działalnością inwestycyjną. Myślę, że jest to próba zarządzania kryzysowego. Co się tyczy zagranicznych przedstawicieli w rządzie, to wpisuje się to w ogólną politykę zagraniczną - otwarcie prozachodnią.
  W zasadzie ani jeden z liczących się obserwatorów nie ma wątpliwości co do tego, na kogo będzie pracować nowy ukraiński rząd. Austriacka gazeta Contra Magazine otwarcie pisze, że włączenie do gabinetu „podstawionych osób” świadczy o tym, że Poroszenko widzi Ukrainę jako „kolonię Stanów Zjednoczonych”. Przy okazji, na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów doszło do oczekiwanego zamieszania - troje ministrów nie rozumiało języka, którym posługiwali się pozostali..."
  Czytaj dalej: http://polish.ruvr.ru/2014_12_06/Kolonialny-rzad-Ukrainy-9148/
 • @trojanka 21:57:19
  o tak, koty lubią komputery,moment nieuwagi i już "popiszą" po swojemu
 • @trojanka 21:59:28
  Ukro-lot pospolity nizinny
 • @szczurobronny 22:02:05
  "Czy Obama ma jeszcze jakąś politykę militarną?
  Thierry Meyssan
  "Chuck Hagel, który zażądał pisemnego wyjaśnienia od doradcy d.s. bezpieczeństwa Białego Domu, nie tylko nie dostał żadnych, ale został zwolniony bez wyjaśnienia."

  Thierry Meyssan, który jako pierwszy przewidział możliwą nominację Chucka Hagela do Departamentu Obrony, zastanawia się nad przyczyną jego odwołania. Nie uważa, że należy szukać przyczyn w aktach sekretarza, ale w zmianie polityki prezydenta. Tymczasem, zauważa on, że Waszyngton nie prowadzi jasnej polityki i działania administracji Obamy stają się niebezpiecznie sprzeczne.
  Chuck Hagel, który został powołany by wprowadzić w życie politykę Baracka Obamy, odmówił uczestnictwa w jej dryfie. Wybrał dymisję.
  Trzeba stwierdzić, że przy określaniu swej polityki bezpieczeństwa narodowegom administracji zabrakło busoli. W maju 2013 roku, Biały Dom zlikwidował prezydencką radę konsultacyjną wywiadu i w tym tygodniu pozbył się wiernego Sekretarza Obrony Chucka Hagela, tym bardziej, że nieustannie odkłada publikację doktryny bezpieczeństwa narodowego, którą prawo nakazał przedstawić Kongresowi już 7 miesięcy temu.
  Podczas gdy istnieją jasne dyrektywy w kwestii długoterminowych celów (zapobiec ekonomicznemu rozwojowi Rosii i Chin) i środków dla ich realizacji (przerzucić siły zbrojne stacjonujące w Europie i Golfie na Daleki Wschód), nikt nie wie jakie cele sobie nałożył wobec aktualnego arabskiego świata.
  Wydaje się, że w 2010 roku « arabska wiosna » przygotowana już od dłuższego czasu przez Departament Stanu, by tu i ówdzie postawić u władzy Braci Muzułmańskich, okazała się niespodzianką — przynajmniej częściowo — dla prezydenta Obamy. Podobnie było w przypadku zmian reżymu na Ukrainie w 2013 roku.
  Dziś, część Aparatu Stanu zwalcza Emirat islamski, podczas gdy inna część go popiera i razem z nim zwalcza Syryjską Republikę Arabską.

  Oczywiscie, ten człowiek nie zdołał się narzucić wobec biurokracji swojego ministerstwa, nikt nie wątpił ani w jego osąd ani w poparcie wyższych oficerów. Przeciwstawił się wojnie Busha Jr w Iraku i zaprzągł się do przestawienia sił amerykańskich na cele narodowe, a nie prywatne.
  Jego główni, ewentualni następcy, senator Jack Reed i Michel Flournoy, natychmiast zrezygnowali: dobrze zrozumieli, że Chuck Hagel nie został odwołany z powodu popełnienia jakiegoś uchybienia, ale dlatego, że wprowadzał politykę, którą mu wyznaczył Obama. Spojrzenia skierowały się wtedy na rezerwowych, Boba Worka i Asha Cartera. Trzeba pamiętać, że nie wystarczy otrzymać nominację, potrzebne jest potwierdzenie Senatu z republikańską większością, co się nie obejdzie bez komplikacji.
  Prasa specjalistyczna odmalowuje osobliwy portret odchodzącego sekretarza. Jego uczciwość nie podlega kwestii — rzecz rzadka w Waszyngtonie — by tym bardziej mu wypomnieć, że nie zrobił zbyt wiele. Otóż jego rola, określona w nominacji, nie polegała akurat na wzniecaniu nowych wojen, ale na zreformowaniu Pentagonu, co zresztą zaczął wprowadzać. W pierwszym rzędzie odciął amerykańskie Siły Zbrojne od Tsahalu. Następnie dokonał kolosalnych cięć budżetowych z wyjątkiem dziedziny nuklearnej. W ciągu swego mandatu, nieustannie był atakowany przez pro-Izraelski front, neokonserwatystów i (finansowane przez nich) organizacje gejów.
  Zamieszanie towarzyszące całej polityce Stanów Zjednoczonych w świecie arabskim trwa od połowy 2012 roku. Wtedy, Sekretarz Stanu Hilary Clinton i dyrektor CIA, David Petraeus wykorzystali prezydencką kampanię wyborczą by poprzeć drugą wojnę przeciwko Syrii, tym razem za pośrednictwem Francji i Qataru. Gdy tylko Obama został wybrany i jego dwaj współpracownicy oddaleni, wybrał nową administrację z zadaniem zaprowadzenia pokoju w Syrii. Ale po kilku miesiącach okazało się, że para Clinton-Petraeus prowadzili politykę w tajemnicy przed Białym Domem i przeciwko Pentagonowi.
  Oczywiście, prezydent Obama nie jest bardziej panem u siebie niż był George W. Bush i wszystko wskazuje na to, że stopniowo przyłączy się do sekretnej polityki własnej administracji. W ten sposób, człowiek, który zapowiedział koniec straszaka nuklearnego, wojny w Afganistanie i Iraku, porzucenie wojny z terroryzmem, robi wszystko na odwrót: modernizuje i rozwija broń nuklearną, posyła żołnierzy do Afganistanu i Iraku, i wreszcie, odgrzewa stary koncept wojny z terroryzmem.
  Odsunięcie Chucka Hagela nie jest więc sankcją za jego działanie, ale jest potwierdzeniem zwrotu w działaniu prezydenta Baracka Obamy.
  Pozostaje zastanowić się nad siłami, które zatriumfowały, na jakich opierała się Pani Clinton i generał Petraeus. Czy chodzi o zakulisową władzę czy aparat ekonomiczny? Oczywiście, amerykańska prasa zupełnie nie nadąża: nie jest w stanie wyjaśnić co się dzieje ani nawet zanalizować sytuację.
  Na razie kancelarie całego świata czekają na nowe elementy by wyciągnąć wnioski. W tym czasie, w terenie, Pentagon bombarduje Emirat islamski, któremu inni Amerykanie dostarczają broń i finanse.
  W Stanach Zjednoczonych, tak jak we Francji, prezydenci po sobie następują, nie zdolni wpłynąć na wydarzenia. Obojętnie, czy to republikanin Bush czy demokrata Obama, prawicowy Sarkozy czy socjaldemokrata Hollande, machina toczy się dalej i nikt nie wie kto ją określa."
  http://www.voltairenet.org/article186115.html
 • @trojanka 22:04:41
  "Gdzieś w Rosji..."

  http://cs621925.vk.me/v621925707/1db1/J0npYFsqepo.jpg
 • @trojanka 22:06:18
  "Jeśli świat jest teatrem to Ukraina cyrkiem"

  https://pp.vk.me/c619226/v619226441/20d36/Eyi-m2uJtD8.jpg
 • @szczurobronny 22:11:24
  piękne zwierzaki
 • @szuwarek14 22:18:46
  https://pp.vk.me/c625621/v625621925/3eff/lLrQ4ttIiDM.jpg
 • @szuwarek14 22:22:20
  "Popatrzył na ukraińską telewizję "

  https://pp.vk.me/c614820/v614820441/1a901/MVDKjvkUdX0.jpg
 • @szuwarek14 22:18:46
  http://cs7009.vk.me/c7008/v7008336/188e7/3_sZav2wWTE.jpg
 • @szczurobronny 22:23:29
  to się zastąpi Polaków Ukrami, dla żyda żadna różnica a nawet lepiej
 • @trojanka 22:25:56
  chyba tak, sfinks
 • @trojanka 22:27:11
  "Pradawne Ukry pierwsze wzbiły się w powietrze "
  https://pp.vk.me/c625525/v625525487/dc48/HU2T_H7BNi0.jpg
 • @fretka 22:29:43
  hahaha wypasiony przywódca
 • @szczurobronny 22:30:33
  " Przyszła armia Ukropiny. Banderowóz Dzik-1"

  https://pp.vk.me/c618120/v618120441/190b8/k7WOZwz4Z1A.jpg
 • @szuwarek14 22:34:57
  " Wóz bojowy S. Bandera w drodze na Moskwę "

  https://pp.vk.me/c7007/v7007813/ff46/am284VMy2_I.jpg
 • @szuwarek14 22:37:16
  wiadomo

  https://pp.vk.me/c616721/v616721430/1c14b/aqs5-GOFBvY.jpg
 • @szuwarek14 22:38:36
  "Co to za ch..nia?
  - Chochły - mein Fuhrer"

  https://pp.vk.me/c624522/v624522550/3639/ZNkayoV-PNQ.jpg
 • Ukraiński Kneset!
  http://m.onet.pl/_m/93bb7eee67de3483be9e983011a716e1,62,19.jpg
 • @szuwarek14 22:41:37
  "Pierwszy Wielki Ukr"

  https://pp.vk.me/c620224/v620224188/18721/FG0AfNCU9hQ.jpg
 • @szuwarek14 22:44:08
  potem jeszcze bardziej zmutowało

  https://pp.vk.me/c619127/v619127441/10254/6SXySyG2rLc.jpg
 • @trojanka 22:42:41
  http://cs7009.vk.me/c540106/v540106485/2d167/2abk9pdpuAE.jpg
 • @trojanka 22:42:41
  na to wygląda że kneset
 • Jak robic wode z mozgu....
  http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/dziesiec-sposobow-manipulowania-spoleczenstwem-i-inne-mysli-noama-chomskiego

  Dziesięć sposobów manipulowania społeczeństwem i inne myśli Noama Chomskiego


  Oto, oparta o prace amerykańskiego lingwisty Noama Chomskiego, lista „10 strategii manipulacji medialnych” dokonywanych przez establishment polityczny i korporacje biznesowe. To już chyba żadna tajemnica iż “wyższe władze polityczne” chcą manipulowaćnaiwnym społeczeństwem, oszukiwać i mamić ludzi, a uśpieni i zaślepieni ludzie, poddają się wszystkiemu co usłyszą w popapranych mediach. Noam Chomsky znany jest ze swoich krytycznych analiz mediów w USA oraz - czasem odbieranej jako radykalnej - krytyki polityki wewnętrznej i zagranicznej USA oraz układów społecznych we współczesnym zamerykanizowanym świecie, formułowanej w niedwuznaczny i radykalnie dosadny językowo sposób. Przez wielu uważany jest również za radykalnego pacyfistę.
  Noam Chomsky

  Noam Chomsky (ur. 1928) – amerykański językoznawca i analityk życia politycznego (zydowsko)-białorusko-ukraińskiego pochodzenia. Noam Chomsky deklaruje się jako wolnościowy socjalista i sympatyk anarchosyndykalizmu. Jest uważany za rzecznika alterglobalistów. Chomsky może być traktowany jako poważny krytyk teorii naturalnego "wolnego" rynku. Zdaniem Chomsky'ego oficjalna doktryna wolnorynkowa istnieje tylko w akademickich teoriach i nie ma odzwierciedlenia w realiach; w rzeczywistości konkurencyjność rynku jest ograniczona przez dominację korporacji, które są organizacjami o charakterze totalitarnym.

  Avram Noam Chomsky (ur. 7 grudnia 1928 w Filadelfii w USA) – amerykański lingwista, filozof, działacz polityczny i społeczny. Profesor lingwistyki w Massachusetts Institute of Technology (katedra lingwistyki i filozofii), współtwórca (wraz z Morrisem Halle) gramatyki transformacyjno-generatywnej, wniósł duży wkład w rozwój psycholingwistyki, informatyki (w zakresie teorii języków programowania, lingwistyki komputerowej). Jeden z najwybitniejszych i najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Język jest według Chomsky'ego nieskończonym zbiorem zdań, generowanych za pomocą skończonej liczby reguł i słów. Opracował tzw. hierarchię Chomsky'ego – klasyfikację gramatyk języków formalnych.

  Noam Chomsky w 1988 opublikował, wraz z Edwardem S. Hermanem, wyniki badań nad makroekonomicznymi przesłankami, którymi kierują się media w pracy "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media". Rezultaty te są zwykle określane mianem "modelu propagandy", został on przez autorów empirycznie przetestowany. Model ten zakłada tendencję systemowo-uwarunkowanego odchylenia w obiektywności niepaństwowych środków masowego przekazu, którą wyjaśnia na podstawie uwarunkowań ekonomicznych. Media prywatne mówią to co, każe im ich sponsor lub właściciel. I zwykel jest t daleka od prawdy obiektywnej propaganda. Zaproponowany model sugeruje, że informacje w mediach "prywatnych" są filtrowane, chociaż poprzez filtry inne niż w mediach rządowych. Filtrowanie informacji prościej mówiąc cenzurą prywatną.
  10 sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media
  1 – ODWRÓĆ UWAGĘ

  Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).
  2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE

  Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.
  3 – STOPNIUJ ZMIANY

  Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.
  4 – ODWLEKAJ ZMIANY

  Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.
  5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA

  Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).
  6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI

  Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.
  7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

  Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).
  8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM

  Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.
  9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY

  Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!
  10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE

  Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.
  KOMENTARZ:

  Noam Chomsky bez żenady wyłożył taktykę działania światowych mediów (Hollywood, w Polsce – Gazeta Polska, Dziennik, Gość Niedzielny, Newsweek, Wyborcza, Gazeta Świętojańska, Super Express, Dziennik Zachodni, Tok FM, TVN, Polsat). Rola tych mediów w 100% wpisuje się w tą złowieszczą taktykę. Pewien cynizm Chomskiego polega na tym, że odsłaniając manipulacje czy raczej oszystwa mediów staje się jakby „mediatorem” co otwiera mu drogę do dalszych „demaskatorskich” wypowiedzi lecz w rzeczywistości nie przedstawia poważnych metod obrony przed tym oszustwem.

  Pewny swego Noam Chomsky kpi w żywe oczy oszukiwanym ludziom kasując przy okazji tantiemy z opublikowanych książek z których oprócz uświadomienia nic nie wynika. Ale w USA nie może zachęcać do walki z systemem politycznym, gdyż zaraz skończyłby jak Bin Laden - zamordowany przez służby specjalne albo jako czub w zakładzie psychiatrycznym z opinią "jednostki o nieadekwatnej osobowości wrogo usposobionej". Patriotyzm i ofiary wojenne w Polsce są teraz niepopularne za sprawą wiadomych mediów, gdzie broni się żołnierzy okupujących Irak czy Afganistan chociaż są ludobójcami i okupantami, najeźdźcami.

  Władze polityczne działają wedle zasady "Zrób tak, aby ryby nie wiedziały,że woda istnieje, póki nie zostaną wyrzucone na brzeg". Rozrywka czyli artystycznie opakowana informacja zmienia warunki życia i najważniejsze postawy ludzkie. Jest to swoista inwazja ”zbrojna” najczęściej niewybrednym dowcipem, chamstwem, promocją zboczeń, dewiacji i odmiennych orientacji. Życie w dużym tempie oraz natłok wiadomości i obrazów medialnych z różnych części świata przeobraża – niestety - nasze życie intelektualne i emocjonalne bez walki i akceptacji z naszej strony!

  Głównym winowajcą są sami ludzie siedząc godzinami przed telewizorem czy innymi mediami powodującymi degrengoladę mózgu. Ludzki umysł przyswaja 24 klatki na sekundę i to się bardzo wykorzystuje w medialnym syfie. Filmy w których szybko przelatują obrazy zdarzeń, zmieniają się wątki, zaburzają ludzkie myślenie i zdrowy rozsądek. Oznacza to ni mniej ni więcej, że około 2000 bitów dociera do naszej świadomości chociaż człowiek ma „szynę danych” posiadającą jakieś 400 miliardów bitów. Powoduje to powstawanie całej masy sieci i połączeń synaps składających się z potężnej ilości informacji, które nadają się tylko do kosza. Po wielu latach taki człowiek może posiadać tak potężną strukturę takich bezsensownych połączeń, że nie jest w stanie nawet rozsądnie myśleć, bo jest przeładowany zupełnie nie potrzebą informacją.

  Dobrym przykładem dla punktu 1 może być ta cała akcja z krzyżem na Krakowskim Przedmieściu. W czasie gdy w Sejmie zmieniali jakieś ważne ustawy, mass media mówiły tylko o tym, co dzieje się przed Pałacem Prezydenckim, serwując informacje zupełnie nieistotne, zamiast tych kilka świrów zamknąć do czubków. Ważny tu jest własny system wartości i wiara w to, że rzeczywistość zawsze można zmienić i to nie tylko w życiu codziennym. Trzeba być czujnym wobec tego, co próbuje atakować naszą podświadomość – tu mam na myśli ów natłok bitów i przymusowe wbijanie satanistycznej ideologii "dawania się ukrzyżować na wzór żydka Jezusa" dla rzekomej świętości.

  Punkt 8 widać wszędzie, promuje się taką Basię Kwarc, Hardcorowego Koksa (Robert Burneika), Szymon Majewski i inne idiotyczne osoby, potem ludzie chodzą i powtarzają to samo. Albo wulgarność i chamstwo jak Kuby Wojewódzkiego, Sztaniskis, Cejrowskiego czy Szczuki. Sami Chazarowie. Zboczenia różne, znowu Sztaniskis czy Michał Szpak, jurorzy You Can Dance czy Jacyków. Promują idiotyzmy, chamstwo i zepsucie, by moralnie degenerować, głównie młodych ludzi.

  Idealny program “ogłupiający” serwują media nawet w codziennych wiadomościach i dziennikach. Bo ludźmi nieświadomymi łatwiej jest sterować jak stadem baranów. Ogłupiniu służą nałogi takie jak alkoholizm, nikotynizm i inne narkotyki. To wiadome, iż tym “na górze” politycznej władzy nigdy nie będzie zależało na uświadamianiu “podwładnym” ich własnego potencjału, gdyż szybko straciliby swych niewolników i kim by wtedy dyrygowali? Jezus Chrystus ciągle powtarzał, że władza polityczna, rządy tego systemu rzeczy są w rękach szatana i jego sług, a to oznacza zawsze złych i skorumpowanych ludzi, zboczeńców, łąpówkarzy, oszustów i złodziei. Szatan i jego słudzy to najbardziej zdeprawowane i niemoralne osoby, a takimi jawią się wszędzie praktycznie władze polityczne. Ludzie z poza układu oszustów i złodziei, pijaków i łajdaków - takich pokroju zboczonego Berlusconiego - nie mają nawet szans na miejsce na listach wyborczych do włądz nawet na najniższym szczeblu władzy!

  Autor: Noam Chomsky (Źródło oryginalne: Découvrez l’Alchimiste en Vous)
  Cytaty Myśli Noama Chomskiego

  Domestic Constituencies (Z Magazine) (1998): - Najbardziej skuteczną metodą skrępowania demokracji to transfer miejsca podejmowania decyzji ze strefy publicznej do instytucji które nie ponoszą odpowiedzialności: królów i książąt, episkopatów religijnych, junt wojskowych, dyktatur partyjnych, albo współczesnych korporacji. --- Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992)

  - Jeśli wierzysz w wolność słowa, to wierzysz w wolność głoszenia poglądów, które ci się nie podobają. Goebbels był zwolennikiem wolności wygłaszania poglądów, które mu się podobały. Stalin też. A jeśli ty jesteś za wolnością słowa, to znaczy to, że jesteś za wolnością wygłaszania dokładnie tych poglądów, których nienawidzisz.

  - Podbój świata przez Zachód trwa już nieprzerwanie od XV wieku. Dzisiaj, globalizacja jest tylko inną formą tego podboju.

  - Jeśli ktoś mówi, że chce bronić i ratować prześladowanych działaczy politycznych, nie ma nic łatwiejszego, jak pojechać do protegowanych Ameryki: Kolumbii, Salwadoru, Gwatemali. W Kolumbii zabija się więcej działaczy związkowych niż we wszystkich innych krajach razem wziętych, a kraj ten jest dziś największym odbiorcą pomocy wojskowej z USA...

  - Ochrona patentowa poszła dziś tak daleko, że hamuje postęp i niszczy konkurencję.(..) Niech pan spróbuje sobie wyobrazić, jak by dziś wyglądała na przykład motoryzacja, gdyby monopol na produkcję silników spalinowych miał ten, kto ten silnik pierwszy zbudował i opatentował? A współczesne prawo patentowe gwarantowałoby taki monopol.

  - Kapitalizm już nie jest taki jak w XIX w. Wielkie megakorporacje tworzą strategiczne sojusze luźno powiązane z kilkoma krajami i podlegające publicznej kontroli tylko w niewielkim stopniu. Prywatyzacja kolejnych przedsiębiorstw i całych sfer życia jeszcze wzmacnia ich siłę.
  - Wyobraźmy sobie, że oddział irackich komandosów ląduje na ranczu G. W. Busha, zabija go i wrzuca ciało do Zatoki Meksykańskiej. (Na temat zamordowwania Osama Bin Ladena przez amerykańskich zbrodniarzy)

  - Większość Amerykanów ma nikłe pojęcie o świecie zewnętrznym, większość nie wie prawdopodobnie, gdzie leży Polska. Weźmy za przykład protokół z Kioto. To naprawdę poważna sprawa. Amerykańska opinia publiczna zdecydowanie go popiera. Tak zdecydowanie, że większość wyborców Busha była przekonana, że on także. Bo mało komu przychodzi do głowy, że można być przeciw. Wszystko to jest możliwe dzięki takiemu, a nie innemu systemowi wyborczemu w Ameryce. System ten sprzedaje kandydatów opinii publicznej poprzez telewizję. A telewizora nie włącza się po to, żeby coś się z niego dowiedzieć. Włącza się go, żeby sobie popatrzeć. Tak jak reklama, np. aut, podważa rynek, zacierając prawdę o produkcie, tak reklama kandydatów podważa demokrację. Ale okazuje się, że społeczeństwu przestaje się to podobać. Popularność polityków jest rekordowo niska...

  - Truman był oburzony nieposłuszeństwem Indii. Jego reakcja, nie mniej elegancka niż obecne reakcje na niesubordynację „starej” Europy i Turcji, była taka, że Indie niechybnie „skonsultowały się z Wujkiem Józkiem i Mysim Łajnem [Mousie Dung] z Chin”. Biały dostał tu imię, a nie wulgarny epitet. W części mógł to być zwykły rasizm, a być może dlatego, że Truman autentycznie lubił i podziwiał „starego Józka”, przypominającego mu szefa z Missouri, który pomógł mu stawiać pierwsze kroki w polityce. Pod koniec lat czterdziestych Truman uważał, że „stary Józek” to „przyzwoity gość”, ale jest „więźniem Politbiura” i „nie może robić tego, co chce”. Natomiast Mysie Łajno to podły żółtek.Znaczenie: komentarz do poglądów władz USA wobec państw niezgadzających się na amerykańską dominację, tutaj głównie Harry'ego Trumana („stary Józek” to Josif Dżugaszwili, a „Mysie Łajno” to Mao Zedong)

  - Kraje Europy Wschodniej to „prawdziwi modernizatorzy Europy”, wyjaśnił komentator polityczny David Ignatius. „Mogą rozsadzić biurokrację i kulturę państwa opiekuńczego, która nadal krępuje znaczną część Europy”, i „pozwolić, by wolny rynek działał tak jak powinien” – to znaczy tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie gospodarka opiera się w dużej mierze na sektorze państwowym, a obecnie rządząca ekipa pobiła powojenne rekordy protekcjonizmu w czasie swojego pierwszego okresu urzędowania.Znaczenie: komentarz odnoszący się pośrednio do dominacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych i wprost do naiwności lub służalczości (wobec polityków amerykańskich) komentatorów pokroju Davida Ignatiusa)

  - We współczesnym świecie władza jest skupiona w kilku potężnych państwach i w ściśle z nimi powiązanych prywatnych tyraniach, które stają się ich „narzędziami i tyranami” — jak przed wielu laty ostrzegał Madison. Te prywatne tyranie to wielkie korporacje rządzące życiem gospodarczym, społecznym i politycznym. Pod względem organizacji wewnętrznej są one niemal tak samo bliskie ideału totalitaryzmu jak każda stworzona w historii totalitarna organizacja. Intelektualne korzenie korporacji wywodzą się po części z neoheglowskich teorii praw rządzących samoistnymi tworami ponadludzkimi.
  Noam Chomsky o sobie i swoich poglądach

  - Zostałem anarchistą już jako nastolatek, kiedy tylko zacząłem poważniej myśleć o świecie. Od tamtego czasu nie znalazłem poważniejszych powodów, dla których miałbym zmienić moje wczesne poglądy. Myślę, że sensownym jest wyszukiwanie i identyfikowanie struktur władzy, hierarchii oraz dominacji w każdym aspekcie życia i ich kwestionowanie. Jeśli nie ma dla nich jakiegoś uzasadnienia, to są one nieuprawnione i powinny być wyeliminowane, aby poszerzyć zakres ludzkiej wolności. Dotyczy to również władzy politycznej, własności i zarządzania, stosunków między mężczyznami i kobietami, naszego wpływu na los przyszłych pokoleń (co moim zdaniem jest zasadniczym imperatywem moralnym ruchu ekologicznego) i wielu innych rzeczy. Oczywiście oznacza to kwestionowanie wielkich instytucji przymusu i kontroli: państwa, udzielnych tyranii prywatnych kontrolujących większą część gospodarki krajowej i światowej itd. Ale nie tylko ich. Właśnie to uznawałem zawsze za esencję anarchizmu: przekonanie, że ciężar dowodu musi spocząć na władzy, a w przypadku, gdy nie zdoła ona mu sprostać, musi zostać wyeliminowana. Czasem można temu podołać. Jeśli spaceruję z wnukami i wybiegają one na ruchliwą ulicę, to użyję nie tylko swojej władzy, lecz również fizycznego przymusu, aby je zatrzymać. Ten akt powinien zostać zakwestionowany, ale myślę, że z łatwością daję się go uzasadnić. Są i inne przykłady; życie jest złożone, niewiele wiemy o ludziach i społeczeństwie, a górnolotne stwierdzenia są częściej źródłem szkody niż pożytku. Myślę jednak, że powyższy punkt widzenia jest właściwy i może nas daleko zaprowadzić. To ogólniki, zagadnienia będące obiektem zainteresowania i troski ludzi powstają wtedy, gdy zaczynamy rozpatrywać konkretne przypadki.

  - Ogólna kultura intelektualna, wiąże "anarchizm" z chaosem, przemocą, bombami, niszczeniem itd. Ludzie są więc często zaskoczeni, kiedy wypowiadam się pozytywnie o anarchizmie i utożsamiam się z jego wiodącymi nurtami. Mam jednak wrażenie, że kiedy wyjaśni się nieporozumienia, podstawowe założenia wydają się ludziom racjonalne. Oczywiście, gdy dochodzi do konkretnych spraw, powiedzmy, charakteru rodziny czy tego, jak powinna działać gospodarka w społeczeństwie bardziej wolnym i sprawiedliwym - pojawiają się pytania i kontrowersje. Ale tak powinno być. Fizyka nie może tak naprawdę wyjaśnić, jak woda wypływa z kranu w zlewie. Kiedy zaś zwracamy się ku znacznie bardziej skomplikowanym zagadnieniom o dużym znaczeniu, to nasza wiedza jest nikła i dużo jest miejsca na różnice opinii, eksperymentowanie, intelektualne oraz empiryczne badanie możliwości - tak, abyśmy dowiedzieli się więcej.

  - Te nurty anarchizmu, które dla mnie zawsze były najbardziej przekonujące, dążą do stworzenia wysoce zorganizowanego społeczeństwa w odniesieniu do różnych struktur (miejsce pracy, społeczność lokalna i wiele innych form dobrowolnego stowarzyszania się), kontrolowanych przez uczestników, a nie jednostki wydające rozkazy (z wyjątkiem przypadków, powtarzam, kiedy władza może być uzasadniona, co czasem się zdarza w konkretnych sytuacjach).

  - Często krytyka "demokracji" wśród anarchistów była krytyką demokracji parlamentarnej, powstałej w społeczeństwach o cechach głęboko represyjnych. Weźmy USA, które od swego zarania były państwem wolnym. Demokracja amerykańska została oparta na zasadzie, podkreślonej przez Jamesa Madisona w Konwencji Konstytucyjnej w 1787 r., że główną funkcją rządu jest chronić zamożną mniejszość przed większością. Ostrzegał on w ten sposób, że w Anglii, jedynym niby-demokratycznym kraju w tamtym czasie, dopuszczenie ludności do głosu w sprawach publicznych doprowadziłoby do reformy rolnej czy innych okrucieństw, i że system amerykański musi być tak zaprojektowany, aby uniknąć takich zbrodni przeciwko prawom własności, którym należy się ochrona (w rzeczywistości - dominacja). Demokracja parlamentarna w takim kontekście faktycznie zasługuje na ostrą krytykę ze strony prawdziwych wolnościowców, a nie wspomniałem o wielu innych cechach, znacznie mniej subtelnych. O niewolnictwie na przykład albo o zniewoleniu płacowym, potępianym przez robotników, którzy nie słyszeli o anarchizmie czy komunizmie przez cały XIX w. i później.

  - Niechętnie używam takiego słowa, jak "filozofia" w odniesieniu do czegoś, co wydaje się zwykłym zdrowym rozsądkiem. Niezbyt dobrze też czuję się ze sloganami. Dokonania hiszpańskich robotników i chłopów, zanim zgnieciono tę rewolucję, były pod wieloma względami imponujące. Pojęcie "demokracji uczestniczącej" jest nowsze i rozwinęło się w innym kontekście, ale z pewnością istnieją punkty zbieżne. Przykro mi, jeśli zabrzmi to wymijająco. Jest to wymijające, ponieważ nie sądzę, by zarówno pojęcia anarchizmu, jak i demokracji uczestniczącej były wystarczająco jasne, abym był w stanie odpowiedzieć, czy są tożsame.

  - To, co nazywa się "kapitalizmem", jest w gruncie rzeczy systemem korporacyjnego merkantylizmu, w którym ogromne i samowolne tyranie prywatne sprawują kontrolę nad gospodarką, systemem politycznym i życiem społecznym oraz kulturalnym - ściśle współpracując z potężnymi państwami, które wpływają na gospodarkę krajową i społeczność międzynarodową. Dzieje się tak, wbrew wielu fantazjom, zwłaszcza w USA. Bogaci i uprzywilejowani nie są dziś bardziej skłonni poddać się dyscyplinie wolnego rynku niż byli w przeszłości, choć sądzą, że tak powinna postępować reszta społeczeństwa. Przytoczę tylko kilka przykładów: administracja Reagana, która lubowała się w wolnorynkowej retoryce, pochwaliła się też kołom biznesu, że jest najbardziej protekcjonistyczna w powojennej historii USA - bardziej niż wszystkie inne administracje razem wzięte. Newt Gingrich, który przewodzi obecnej krucjacie, reprezentuje bardzo bogaty okręg otrzymujący więcej federalnych subsydiów niż jakikolwiek inny obszar podmiejski. "Konserwatyści" nawołujący do położenia kresu szkolnym obiadom dla głodnych dzieci równocześnie żądają zwiększenia budżetu Pentagonu, który został stworzony w obecnej postaci pod koniec lat 40., ponieważ - jak raczyła nas poinformować prasa biznesowa - przemysł zaawansowanych technologii nie może przetrwać w czystej, konkurencyjnej, niedotowanej, wolnorynkowej gospodarce i rząd musi być jego zbawcą. Bez tego zbawcy wyborcy Gingricha byliby ubogimi robotnikami (przy odrobinie szczęścia). Nie byłoby komputerów, tak naprawdę całej elektroniki, przemysłu lotniczego, metalurgicznego, automatyki itd. - aż do końca listy. Tym tradycyjnym chwytom nie powinni dawać się zwodzić zwłaszcza anarchiści. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, idee wolnościowo-socjalistyczne są na czasie, a ludzie stają się na nie otwarci. Pomimo ogromnego zalewu propagandy korporacyjnej, ludzie - poza warstwami wykształconymi - wciąż głoszą swoje tradycyjne poglądy. Np. w USA ponad 80% populacji uważa system ekonomiczny za "z gruntu niesprawiedliwy", a system polityczny za szwindel służący "określonym interesom", a nie ludziom. Ogromna większość uważa, że robotnicy mają za mało do powiedzenia w sprawach publicznych (tak samo jest w Anglii), że rząd ma obowiązek niesienia pomocy ludziom w potrzebie, że wydatki na edukację i zdrowie powinny wziąć górę nad cięciami w budżecie i zmniejszaniem podatków, że obecne projekty ustaw przygotowane przez republikanów i przepychane przez Kongres faworyzują bogatych i szkodzą ogółowi itd. Intelektualiści przedstawią pewnie inny obrazek, ale przecież nie jest trudno dotrzeć do faktów.

  - Błędem jest twierdzenie, że język to system komunikacji. Służy on bowiem do wyrażania myśli, a to coś całkiem odmiennego. Oczywiście, można go używać do komunikacji, podobnie jak komunikowaniu się mogą służyć wszelkie ludzkie czynności, na przykład sposób chodzenia, ubiór lub fryzura. Komunikacja jednak — w każdym przydatnym znaczeniu tego określenia — nie jest właściwą funkcją języka. Zamiast więc zadawać standardowe pytanie funkcjonalistyczne: »Czy język jest dobrze zaprojektowany, jeśli celem jest używanie go?«, zadajemy inne: »Czy jest dobrze zaprojektowany, jeżeli celem jest interakcja z wewnętrznymi systemami umysłu?«. Spróbuję poszukać analogii. Weźmy jakiś organ, na przykład wątrobę. Jeśli celem jest życie we Włoszech, można stwierdzić, że wątrobę źle zaprojektowano, bo Włosi piją za dużo wina i zapadają na wszelkie choroby wątroby. Nie jest więc zaprojektowana dobrze w tym celu. Ale może być zaprojektowana doskonale, jeśli celem jest interakcja między innymi z układem krążenia i nerkami.

  - Spotykamy się w listopadzie 1999 roku. W tym miesiącu wypadają dziesiąte rocznice kilku ważnych wydarzeń. Jednym z nich było obalenie muru berlińskiego, prowadzące do rozpadu bloku wschodniego. Drugie to wielka rzeź w Salwadorze, jakiej dokonały oddziały terrorystyczne Stanów Zjednoczonych, zwane armią Salwadoru. Siły te utworzyło, uzbroiło i wyszkoliło supermocarstwo od dawna panujące nad tą częścią świata przede wszystkim za pomocą takich metod. Największych okrucieństw dopuściły się wtedy elitarne jednostki, które właśnie ukończyły kolejne szkolenie zorganizowane przez USA. Podobnie było w wypadku indonezyjskich oddziałów specjalnych, popełniających porażające zbrodnie w Timorze Wschodnim, a teraz w obozach w należącym do Indonezji Timorze Zachodnim. Indonezyjskich zabójców Amerykanie szkolili aż do końca 1998 roku na polecenie prezydenta Billa Clintona, lecz wbrew wyraźnym intencjom Kongresu. Wspólne ćwiczenia wojskowe z oddziałami amerykańskimi trwały do ostatnich dni przed referendum przeprowadzonym 30 sierpnia 1999 roku, które wywołało kolejną falę rzezi inicjowanych przez armię. Doszło do tego po roku okrucieństw znacznie bardziej bestialskich od tego, co działo się w Kosowie przed bombardowaniem przez wojska NATO. Wszystko to jest znane, ale zostało „przemilczane bez oficjalnego nakazu” — jak rzekł Orwell.

  - Zgodnie z historyczną praktyką, na Zachodzie (nie tylko w USA) bardzo się poważa intelektualistów sławiących jego potęgę i ignorujących jego zbrodnie. Kilka ciekawych przykładów mieliśmy przed kilkoma miesiącami, gdy należało uzasadnić bombardowanie Jugosławii przez wojska NATO. Zadanie nie było proste, bo decyzja o rozpoczęciu bombardowań wywołała gwałtowną eskalację zbrodni i masowe czystki etniczne. Spodziewano się tego. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po rozpoczęciu akcji generał Wesley Clark, głównodowodzący sił NATO, stwierdził, że była to konsekwencja „całkowicie przewidywalna”. Jedno z najważniejszych opiniotwórczych pism amerykańskich znów sięgnęło po Havla. Ten ponownie nie szczędził pochwał, ale starannie unikał podawania dowodów na poparcie swoich słów, że zachodni przywódcy rozpoczęli nową erę ludzkiej historii, po raz pierwszy w dziejach walcząc o „zasady i wartości”. I znowu podziwiano jego głębię i wnikliwość.

  - W wydanym w 1925 roku podręczniku Propaganda Edward Bernays tłumaczył, że „inteligentne mniejszości” muszą „kierować umysłem społeczności dokładnie tak, jak dowódcy panują nad masami żołnierzy”. Zadaniem tych inteligentnych mniejszości, przede wszystkim najbardziej wpływowych ludzi biznesu, jest „świadoma i inteligentna manipulacja zorganizowanymi zwyczajami i opiniami mas”. Krótko przed uczczeniem go przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne za wybitne osiągnięcia (w 1949 roku) Bernays pisał, że owo „fabrykowanie przyzwolenia” to „istota procesu demokratycznego”. W tych ogólnych ramach rozwinęła się znaczna część współczesnej psychologii stosowanej i przemysłowej. Bernays zasłynął dzięki kampanii zachęcającej kobiety do palenia papierosów, a kilka lat po otrzymaniu nagrody potwierdził skuteczność swych metod, odpowiadając za propagandę podczas niszczenia demokracji w Gwatemali. Wprowadzono tam wówczas rządy terroru. Władze przez czterdzieści lat urządzały rzezie i torturowały. „Inteligentnie manipulować” trzeba przecież „zarówno obyczajami, jak i opiniami.
 • @lorenco 22:46:34
  Ukraińcy na zmywaku
 • @1abezmetki 22:49:03
  Tu piszemy o Ukrainie nie o dziełach Bernaysa .Uprzedzam ,aby nie było płaczu .Polecam założenie bloga i tam wypisywanie swoich przemyśleń . Mam nadzieję że się rozumiemy ?.
 • @trojanka 22:49:25
  hi hi
 • @szczurobronny 23:09:54
  no Strus czy Silva wygra,dobra walka dzisiaj !
 • @trojanka 23:09:26
  No pasaran .Trzymaj nutę .Ave. https://www.youtube.com/watch?v=vwfm4lD6-1o
 • @szuwarek14 23:10:36
  obrona starego terminala lotniska

  http://www.youtube.com/watch?v=epk77s2DyU0
 • @Repsol 23:14:00
  Ave!!!https://www.youtube.com/watch?v=TPcixcveIs0&feature=player_embedded
 • @Repsol 23:14:00
  "6 grudnia 1812 roku o 22 Napoleon wsiadł do sań i wiał z Rosji"

  http://cs625619.vk.me/v625619121/c026/MuiOwQMWXuw.jpg
 • @szuwarek14 23:18:57
  "Ukraina, USA i EU proszą Rosję o wycofanie swojej zimowej armii od granicy "

  http://cs540109.vk.me/c540104/v540104185/389a9/Sy-dc07ZcMk.jpg
 • @trojanka 23:18:16
  Ave Siostro zagramy wieczorową porą ?. Trzymaj nutkę .https://www.youtube.com/watch?v=tt2GegHXV_k
 • @szuwarek14 23:18:57
  Szkoda że przy tej okazji Polaków wciągnięto do tej wojenki ,jakie to podobne do obecnych czasów . Ave.
 • @szuwarek14 23:23:08
  http://cs624327.vk.me/v624327164/cb89/efjWL1BleBk.jpg
 • @szuwarek14 23:18:57
  Z Kadyrowem nie ma żartów!
  АнтиМайдан
  Кадыров приказал доставить в Чечню командиров «Азова» и «Днепра»

  Глава Чеченской Республики заявил, что если кто-то думает, что позволено безнаказанно поддерживать терроризм, то он глубоко заблуждается.

  Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Берёзы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука за публичные высказывания в поддержку террористов, причастных к атаке на Грозный 4 декабря, и в ходе ликвидации которых погибли 14 сотрудников полиции.

  – Сегодня вечером я поручил правоохранительным органам и спецподразделениям Чеченской Республики незамедлительно возбудить уголовное дело против депутатов Украины Юрия Берёзы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, – сообщил Кадыров в своем «инстаграме». – я поручил принять исчерпывающие меры для задержания и доставки в Чечню указанных лиц, а также другого уголовника Ису Мунаева.

  По словам Рамзана Кадырова, украинские политики и ранее высказывались в поддержку бандитских вылазок, а сейчас не осталось никаких сомнений в том, что «украинские фашисты и националисты оказывают финансовую или иную помощь остаткам террористов на Кавказе».

  – Если кто-то думает, что позволено безнаказанно поддерживать терроризм, то глубоко заблуждается. Любого, кто словом или долларом окажет моральное и материальное содействие, достанем из-под земли или зароем глубоко в землю! – пригрозил Рамзан Кадыров.

  Вместе с тем глава Чечни отметил, что ему жаль братский украинский народ, поскольку лидеры Украины, «ни в грош не ставят жизненные интересы» граждан.

  Накануне стало известно, что украинские депутаты подержали террористическую атаку на Грозный. Депутат «Народного фронта» Андрей Левус потребовал от России прекратить операцию против боевиков и вступить с ними в переговоры. Его однопартиец Игорь Мосийчук, который командовал батальоном «Азов», заявил, что Украина должна поддерживать «открытие фронтов на Кавказе и в Средней Азии», а командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза причислил «своих братьев» — террористов к союзникам Украины. СК России уже начал проверку по факту высказываний политиков.

  Напомним, Национальный антитеррористический комитет 4 декабря объявил в Грозном режим контртеррористической операции после того, как боевики расстреляли экипаж ГИБДД. Бандиты забаррикадировались в Доме печати и к утру были уничтожены, однако затем выяснилось, что другая группа захватила здание школы № 20, и спецоперация продолжилась до их полного уничтожения. Как выяснил LifeNews, террористы планировали устроить в Грозном теракт, подобный трагедии в Беслане.

  В ходе КТО погибли 14 сотрудников полиции, еще 28 получили ранения. 5 декабря в Грозном прошла церемония прощания с погибшими правоохранителями. Вечером Рамзан Кадыров сообщил, что во время спецоперации погиб его близкий родственник Умар Кадыров. Глава Чечни назвал имя организатора атаки на Грозный, а также заявил, что с этого момента семьи боевиков, совершивших убийства, будут выдворяться из Чечни без права возвращения.
 • @szczurobronny 23:30:30
  No pasaran. Ave. https://www.youtube.com/watch?v=vzZl2a2tGGQ
 • @lorenco 23:31:15
  Ramzan ma chętkę na szefów z Azowa i Dniepra, jasne trzeba oszczędzać tarcze
 • @szuwarek14 23:36:38
  Banderopiteki przejdą do historii .Ave. https://www.youtube.com/watch?v=Jl0eh20BTOo
 • @szuwarek14 23:36:38
  "Dom Merkel, dom Tymoszenko. Ja chyba nie chcę jednak do Unii"

  http://cs625217.vk.me/v625217092/c82a/Xbl-8Q7EauU.jpg
 • @szuwarek14 23:40:09
  "internet 29 km"

  http://cs540109.vk.me/c622723/v622723475/b932/RRvPU4fOd90.jpg
 • @szczurobronny & All
  Dobrej nocy .Pozdrawiam i nuta dla Was. https://www.youtube.com/watch?v=ko1FQ3lvXUc
 • @szczurobronny 23:45:43
  http://cs540109.vk.me/c621128/v621128878/489e/7ADVai0LPXc.jpg
 • @szczurobronny 23:30:30
  Z cyklu: Na Ukrainie nie ma nazistów:
  http://cs622230.vk.me/v622230837/dc35/ypXgh2N7468.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630874/14ade/8N2VUwnPuGs.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630873/12b1d/BYcrGZJ53iY.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630246/148de/GVEcyxlOR88.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630477/171b9/-1Dioxdb_8k.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630052/158e7/e-wZfAOiBUs.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630189/1847f/P4rfnmyctFU.jpg
  http://cs7009.vk.me/c618630/v618630781/15199/vbKi1Z0cS7c.jpg
 • Tu szczęśliwa mama oczekuje dziecka, za rok Ukraina zabije je obie!!!
  http://m.onet.pl/_m/1989a287dd70942a8d49c4a5984b6277,62,19.jpg
 • @Repsol 23:49:18
  dzięks za nutę, pozdrowienia
 • @lorenco 23:52:14
  niech ich powstańcy wytłuką do nogi
 • @trojanka 23:52:24
  brak słów
 • @Repsol 23:33:44
  Niech Duch straszy ukropów w dzień i w nocy! Ave
 • @lorenco 23:57:58
  a w Ługańsku ...

  http://cs540109.vk.me/c540101/v540101278/2983a/bPDJA2RiwlA.jpg
 • @szuwarek14 00:04:13
  w Atenach zamieszki na ulicach
  http://www.youtube.com/watch?v=iKkk6J2rV00
 • @all
  Paweł Nastula PRZEGRYWA ostatnią walkę w swojej karierze! Zaraz walka wieczoru i Mamed Khalidov!
  to ja się zbieram po syna.
  Dobranoc wszystkim.
 • @szuwarek14 00:04:13
  Dobre:)
  A tu znów Kliczko, tym razem gra w Milionerach, pytanie: jak ma na imię twój brat?:)))
  http://youtu.be/1dg2j1VUaA8
 • @szczurobronny 00:19:34
  Tak się Szczurku nieraz zastanawiam: po co ukrozombim potrzebne są dodatkowo ziemie miasta czy wioski innych państw, skoro nawet bez Krymu, Donbasu mają tego dostatek? A tego dostatku nie potrafili i nie potrafią utrzymać na takim poziomie aby ludziom żyło się dobrze! W sumie utrzymywała ich Rosja poprzez tanie surowce, kooperacje i kupowanie na siłę szajsu aby Ukraińcy mieli pracę. Harował na nich w pocie czoła Donbas, płacił podatki aby teraz nie mieć emerytur i być niszczonym!
  Co te ukry sobą reprezentowali i co reprezentują, co dawali i co dają swojemu krajowi aby się bogacił? Kolejne majdany i służbę oligarchii?
  To są lenie, awanturnicy i mordercy z krwi i kości, kłamcy i " dziwki", które zrobią wszystko aby być na czyimś utrzymaniu!
  Skoro więc nie potrafią gospodarzyć we własnym kraju, po co im ziemie innych?
 • @szczurobronny 00:21:43
  Ameryko WON z polskiej duszy też!!!!!!!
 • @szczurobronny 01:09:04
  Hugo Chavez zmarł lecz i tak nie udało się CIA zamieszać w Wenezueli. Tam, gdzie przywódca/ przywódcy/ narodu ma rzeczywiste poparcie swojego społeczeństwa, machlojki "demokratyczne" nie udają się!
  Nie uda się w Rosji, nie uda się w Noworosji.
 • @szczurobronny 01:09:04
  Dobranoc z przesłaniem do młodzieży i nie tylko!
  http://youtu.be/Ta0uRKGM1jU

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930