Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
648 postów 12460 komentarzy

interesariusz

interesariusz z PL - cóż to może znaczyć ? .

Quo vadis 11.7.2016r, Wojna o nasze dusze

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bułgarzy mają swój własny rozum

 

Interesariusz: Wojna o Ukrainę, Świat i nasze dusze

 

 

 Czemu to nie my?

.

 
   Bułgaria nie będzie uczestniczyć w NATOwskiej inicjatywie utworzenia NATOwskiej bazy morskiej na morzu Czarnym.

Premier Bułgarii Bojko Borysow: "Nie potrzebujemy wojny na Morzu Czarnym, wystawianie floty okrętów przeciwko  rosyjskim statkom przekracza granicę tego, na co mogę pozwolić.
"

 

Michaił Gorbaczow: "Od zimnej wojny NATO przystępuje do przygotowania  gorącej  wojny"..

KOMENTARZE

 • Minister obrony Mołdawii
  zwrócił się do NATO, aby wykopało rosyjskie siły pokojowe z Naddniestrza.
 • Autor
  Bo my w przeciwieństwie do Bułgarów nie boimy się Ruskich ( podobnie jak w 1939 r. nie baliśmy się Niemców ) i dlatego przekopiemy Mierzeje Wiślaną żeby amerykańskie okręty mogły swobodnie wpłynąć do portu w Elblągu i nie pozwoliły by Moskal machał w Kaliningradzie szabelką ...
 • NATO nie chce nowej zimnej wojny
  NATO chce prawdziwej wojny!

  jak inaczej można zinterpretować otaczanie Rosji kordonem "antybalistycznych" rakiet? Wyścig zbrojeń jest nieunikniony, i to zbrojeń bardzo niebezpiecznych, bowiem Rosja musi wykonać skok w bok, czyli przejść na zupełnie nowe rodzaje broni, przy których dawna równowaga atomowa straci znaczenie.

  Najsmutniejsze w tym jest to, że tak nienawidzimy swojego dzieciństwa "pod sowiecką okupacją", iż na to wszystko pozwalamy. Na przygotowywanie wojny Z naszej ziemi.

  Czy nie będzie ona NA naszej ziemi?
 • @Drab61 09:24:26
  tak, pisałem o tym, szykujemy w Elblągu NATOwską bazę, o rzut beretem od rosyjskiej bazy w Królewcu.

  Od tej pory okręty będą mogły się ostrzeliwać nie wychodząc z portu.
 • Witold Waszczykowski:
  Obecność jednostek bojowych amerykańskich wojsk w Polsce ma istotne znaczenie!
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji o szczycie NATO w wawie
  "Sojusz koncentruje swoje siły na tym, by stawić czoła nieistniejącemu zagrożeniu ze wschodu"
 • Michaił Gorbaczow
  NATO podżega do wojny.
 • Belgijski Le Soir: "To zmartwychwstanie NATO"
  Moskwa kolejny raz fałszywie oświadczyła, że nie ma żadnego zagrożenia z jej strony, że to NATO zagraża Rosji. Gazeta wypomina działania Kremla na Ukrainie, Krymie ii w Gruzji. Zapomina tylko pochwalić OBRONNY pakt NATO za "misje pokojowe" w Afganistanie, Iraku, Somali, Libii, i w Syrii, niesące do tych dawniej dzikich krajów spokój, demokrację i dobrobyt.
 • słowa Obamy w tłumaczeniu ambasady
  Wystąpienie prezydenta Obamy po spotkaniu dwustronnym z prezydentem Dudą
  PREZYDENT OBAMA: Dzień dobry. Panie prezydencie, dziękuję za dzisiejsze powitanie. To
  moja trzecia wizyta w Polsce w czasie sprawowania urzędu prezydenta. Bardzo mile
  wspominam
  wizytę sprzed dwóch lat, gdy wspólnie z Polakami świętowałem na placu
  Zamkowym dwudziestopięciolecie polskiej wolności. Cieszę się, że mogłem tu powrócić. Jak
  zawsze przywożę ze sobą życzenia od Amerykanów i zapewnieni
  e
  o ich przyjaźni
  ; mam
  zwłaszcza na m
  yśli
  licznych, dumnych Amerykanów polskiego pochodzenia
  , z których wielu
  mieszka w moim rodzinnym Chicago.
  Przyjechaliśmy tu, oczywiście, na szczyt NATO. Fakt, że szczyt odbywa się w Warszawie
  dowodzi przywódczej roli Polski.
  Stany Zjednoczone uważają Po
  lskę za jednego z najbardziej
  oddanych i najważniejszych sojuszników.
  Polska jest liderem w NATO jako jeden z tych
  krajów, które wnoszą pełny wkład, czyli 2 proc. PKB na rzecz naszej wspólnej obrony.
  Polska
  wspiera misje Sojuszu, w tym również misję w A
  fganistanie; dziękuję za
  polski
  wkład w
  kampanię przeciwko
  ISIL w postaci samolotów F
  -
  16 i instruktorów wojsk specjalnych.
  Polska
  zgodziła się też rozmieścić na swym terytorium elementy przechwytujące
  ,
  składające się na
  amerykański system obrony przed poc
  iskami balistycznymi wystrzeliwanymi z krajów takich
  jak Iran
  , jest też zwornikiem obron
  y
  wschodniej flanki NATO.
  Tu, w Warszawie, pragnę kolejny raz potwierdzić trwałe zaangażowanie Stanów
  Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Polski.
  Jako sojuszni
  ków w
  iąże nas na mocy
  artykułu 5 solenne, trwałe zobowiązanie do wzajemnej obrony.
  Przed wypełnieniem tego
  zobowiązania nigdy się nie
  cofniemy
  .
  To nie tylko słowa

  za nimi idą
  czyny.
  Kiedy pięć lat
  temu przyjechałem tu pierwszy raz, obiecałem zwiększenie na
  szego zaangażowania w
  bezpieczeństwo Polski

  i właśnie to czynimy.
  Dotrzymaliśmy obietnicy.
  Już teraz mamy w Polsce
  ciągłą
  obecność wojsk amerykańskich w postaci pododdziału
  lotniczego w Łasku.
  W sposób ciągły dokonujemy rotacji personelu i samolotów.
  W ramach
  European Reassurance Initiative
  , którą ogłosiłem tu przed dwoma laty, zintensyfikowaliśmy
  szkolenia i ćwiczenia oraz zwiększyliśmy
  stan
  gotowoś
  ci
  .
  Na początku tego roku
  zapowiedziałem czterokrotne zwiększenie starań w tym zakresie,
  asygnując 3,
  4 mld dolarów
  w celu wstępnego rozmieszczenia amerykańskiego ciężkiego sprzętu w tym regionie i
  ciągłego rotacyjnego pobytu brygady pancernej w Europie.
  Dziś chcę zapowiedzieć kolejne kroki na rzecz umacniania NATO
  -
  wskiej obrony i siły
  odstraszania.
  Podc
  zas gdy Sojusz
  czyni przygotowania do zwiększenia wysuniętej obecności
  w Europie Środkowej i Wschodniej, pragnę ogłosić, że Stany Zjednoczone będą krajem
  wiodącym w ramach amerykańskiej

  NATO
  -
  wskiej

  zwiększonej wysuniętej obecności w
  Polsce.
  To oznacza
  , że Stany Zjednoczone rozmieszczą w Polsce batalion, z grubsza licząc
  tysiąc żołnierzy amerykańskich, którzy na mocy rotacyjnego pobytu służyć będą ramię w
  ramię z polskimi żołnierzami.
  Ponadto dowództwo nowej amerykańskiej brygady pancernej, która rozpo
  cznie rotacyjny
  pobyt w Europie na początku przyszłego roku, mieścić się będzie w Polsce.
  Innymi słowy,
  Polska będzie mogła zobaczyć zwiększenie liczebności NATO
  -
  wskiego i amerykańskiego
  personelu jak też nowoczesnego, wydajnego sprzętu wojskowego

  co oz
  nacza, że
  wypełnimy zobowiązania na rzecz wspólnej obrony wynikające z artykułu 5.
  Pragnę też podziękować Polsce za niezmienne
  ,
  silne wspieranie starań Ukrainy
  na rzecz
  obron
  y
  suwerenności i integralności terytorialnej w obliczu rosyjskiej agresji.
  Rozm
  awialiśmy
  o potrzebie dalszej pomocy dla Ukrainy, by mogła wzmocnić swe wojsko oraz realizować
  reformy polityczne i ekonomiczne.
  W pełni też popieramy starania, którym przewodzą
  Niemcy i Francja, o rozwiązanie konfliktu we wschodniej Ukrainie na drodze dy
  plomatycznej.
  Stany Zjednoczone i Polskę łączy stanowisko, że sankcje muszą być utrzymane, dopóki Rosja
  nie wywiąże się w pełni z zobowiązań przyjętych w porozumieniach mińskich.
  Na froncie ekonomicznym oba nasze kraje będą nadal współdziałać w celu
  zwiększenia
  bezpieczeństwa energetycznego Polski.
  Polska dokonała niedawno otwarcia nowego
  terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego, a prezydent szczegółowo opisywał plany
  związane z tą inwestycją
  , która przyczyni się do dywersyfikacji źródeł zaopat
  rzenia w energię.
  Firmy amerykańskie wdrażają wysoko rozwinięte technologie w rozwój elektrowni
  wiatrowych i słonecznych, przysparzających Polsce
  kolejne zasoby
  energii odnawialnej.
  Będziemy pogłębiać naszą współpracę, by wspólnie wytyczać przyszłość
  ene
  rgetyczną
  , którą
  cechuje
  bardziej zrównoważoną
  produkcj
  a
  czystszej
  energii.
  I wreszcie chcę złożyć Polsce gratulacje w związku z obchodzoną niedawno 225. rocznicą
  uchwalenia konstytucji

  najstarszej pisanej konstytucji w Europie.
  Wiele to mówi o
  dług
  otr
  wał
  ej tęsknocie narodu polskiego za wolnością i niepodległością.
  Odrodzenie polskiej
  demokracji po zimnej wojnie stało się inspiracją dla mieszkańców całej Europy i całego
  świata, Ameryki nie wyłączając.
  Albowiem postęp poczyniony przez Polskę dowodzi,
  że
  demokracja i pluralizm nie są przypisane szczególnie jakimkolwiek kulturom czy państwom,
  lecz opisują uniwersalne wartości.
  Podstawą amerykańskiej polityki zagranicznej jest zasada,
  że mówimy głośno o tych wartościach
  na całym świecie
  , nawet z naszymi
  najbliższymi
  sojusznikami.
  W tym właśnie duchu wyraziłem w rozmowie z prezydentem Dudą naszą troskę w związku z
  pewnymi działaniami oraz impasem wokół Trybunału Konstytucyjnego.
  Podkreśliłem przy
  tym, że odnosimy się z pełnym poszanowaniem do suwerenności
  Polski,
  odnotowałem
  też,
  że parlament pracuje nad ważnymi rozwiązaniami ustawodawczymi w tym zakresie, choć
  wymagać to będzie jeszcze więcej pracy.
  Jako przyjaciel i sojusznik zaapelowaliśmy do
  w
  szystkich stron o wspólne działania dla dobra polskich instytucji demokratycznych.
  To
  właśnie bowiem czyni z nas demokracje

  nie słowa zapisane w konstytucji czy fakt udziału w
  wyborach, ale instytucje, na których na co dzień polegamy, takie jak rządy pr
  awa, niezależne
  sądownictwo i wolne media.
  Wiem, że są to wartości, na których zależy prezydentowi.
  Te
  właśnie wartości leżą u podstaw naszego Sojuszu, który został zbudowany, jak to zapisano w
  Traktacie Północnoatlantyckim,
  „na zasadach demokracji, wolnoś
  ci jednostki i rządów
  prawa”.
  Kiedy myślę o wielorakim postępie, który przed dwoma laty świętowaliśmy na placu
  Zamkowym, o wszystkich przeciwnościach, jakie naród polski pokonał w przekroju swych
  dziejów, o ruchu Solidarność, który się przyczynił do pokon
  ania komunizmu, o wolności, jaką
  Polacy sobie wywalczyli

  wówczas patrzę z ufnością
  w
  przyszłość polskiej demokracji.
  Jak
  też na fakt, że Polska jest i nadal
  będzie
  przykładem demokratycznych praktyk na całym
  świecie.
  Za sprawą nowych zobowiązań, które
  dziś ogłaszam, naród polski i
  nasi sojusznicy w
  całym regionie mogą być w pełni przekonani, że NATO zawsze będzie przy nich stać, ramię w
  rami
  ę
  , bez względu na wszystko, tak dzisiaj
  jak
  i zawsze
  w przyszłości
  .
  Panie prezydencie, dziękuję jeszcze raz za ok
  azaną mi gościnność.
  Dziękuję narodowi
  polskiemu.
  Wiem, że przygotowanie takiego szczytu wymaga ogromu pracy, ale
  organizatorzy
  wspaniale się spisali i jestem pewien, że szczyt będzie wielkim sukcesem.
  Zatem
  dziękuję bardzo,
  panie prezydencie.  https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/2016/07/remarks_polish.pdf
 • @interesariusz z PL 09:43:07
  Najzabawniejsze jest ,że ten co sprzedał CCCP chazaro-mongołom askenazi zabiera teraz głos.
  Ale nic dziwnego,ten i te typy w Polsce też "tak mają".
 • Czemu to nie my?
  Ano dlatego, że my, w przeciwieństwie do Bułgarów najwyraźniej, mamy rząd okupacyjny, a nie narodowy. Dla rzadu ,,polskiego" bardziej niż polska racja stanu liczą się interesy międzynarodowego żydosyjonizmu.
 • @AgnieszkaS 22:02:56
  większość tych myśli podzielam,

  elity od dawna mają zapewnione wygodne lokum, w którym będą oglądać wojnę mas na monitorach (telewizorach),

  ciekawe, czy będą się emocjonować, jak podczas euro ?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930